Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norske matprodusenter...

Norske matprodusenter og gode forvaltere, årsmøte i Norges bondelag!

Norske forbrukere vil ha norsk mat. Det er investering i framtida at samfunnet er med å legge til rette for norsk matproduksjon. Dere produserer denne maten.

Nyt Norge er den av alle merkeordninger som er best likt, og som i størst grad forbindes med god smak, dyrevelferd og kvalitet – det er fordi det ER kvalitet.

Målet i norsk landbrukspolitikk er stadig å øke selvforsyningsgraden. Det handler om mer enn trøblete jordbruksoppgjør...

Det handler også om det paradoks at vi nok en gang godtar mer importert mat fra EU.

Avtalen som regjeringen har inngått med EU, svekker norsk matproduksjon. Dette harmonerer dårlig med det erklærte ønsket om å øke selvforsyningsgraden.

Landbruk er ikke del av EØS-avtalen, men via artikkel 19 forhandler Norge og EU hvert annet år om vilkårene for handel med landbruksvarer med mål om økt handel og til gjensidig fordel.

Den inngåtte avtalen som blir vedtatt på stortinget om to dager gjør at den norske bonden taper markedsandeler på produkter det er naturlig å produsere selv.
Dette gir også mindre norske råvarer til norsk næringsmiddelindustri og reduserer muligheten for verdiskaping og arbeidsplasser.

Vår nettoimport av landbruksvarer fra EU har tredoblet seg siden år 2000.

Nok en gang ser vi hvor ubalansert EØS-avtalen er. EU krever og regjeringen gir etter.

Dette svekker norsk matproduksjon og vil gi mer importmat i butikkene - på tvers av hva norske forbrukere sier de ønsker seg. 

Takk for samarbeid og økonomisk støtte! Både historisk sett og i dag er Landbrukets organisasjoner med Bondelaget i spiss Nei til EUs desidert viktigste støttespillere.

Takk for godt naboskap i Schweigaardsgate - om dere nå har adresse i Hollendergata. 

Mye forener oss, vi må stå på videre for folkestyre, levende distriktet, mattrygghet og beredskap!

Godt årsmøte!

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, deltok på årsmøtet i Norges Bondelag 14. juni i Sarpsborg. På grunn av tidsnød fikk Nei til EU dessverre ikke holdt denne hilsenen, men vi legger den ut her i stedet.

 

 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook