Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norsk deltakelse i EUs...

Norsk deltakelse i EUs innsatsstyrker: FN-mandat minstekrav!

NRK melder i nyhetene 11.5. at EUs s.k. ”innsatsstyrker” kan bli benyttet rundt i verden uten at det foreligger FN-mandat. Bakgrunnen er en uttalelse fra den finske utenriksministeren.

Dette er noe av det Nei til EU tidligere har påpekt, og advart mot, sier leder i Nei til EU Heming Olaussen.

En sak er at flertallet på Stortinget frivillig avgir norske styrker til en fremme makt, i beste fall tvilsomt i forhold til Grunnloven. En annen sak er at dette åpenbart vil kunne svekke Norges FN-engasjement, til fordel for EU. Spesielt blir denne innvendingen mer relevant når vi nå hører at styrkene kan komme til å bli satt inn uten FN-mandat, sier han.

Forsvarsministerens påpekning av at norske myndigheter vil ha full kontroll over styrkene, og påberopelse av vetorett, har lav troverdighet. Styrkene skal, sammen med andre nordiske styrker, utgjøre en samtrent enhet, som vil være gjensidig avhengige av hverandre for å kunne være operative. At et land i en slik gruppe skal trekke ut sin del av styrken, blir dermed svært dramatisk – og tilsvarende usannsynlig.

Regjeringas og Høyres overivrige EU-tilpasning blir nå både en trussel mot norske soldaters liv og helse, og en trussel mot Norges oppslutning om FN som verdens fredsskapende overnasjonale organ. Det siste er spesielt alvorlig i forhold til det enorme behovet fattige mennesker mange steder i verden har for beskyttelse og fred, slik som bl.a. i Sudan, sier Olaussen.

Dette er totalt uakseptabelt, og viser på nytt at vi har en forsvarsminister som underordner norske nasjonale interesser en enøyd tilpasning til interessene til den Europeiske Union, avslutter Heming Olaussen.

Heming Olaussen, 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook