Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norge sier fortsatt Ne...
Kathrine Kleveland og Jan Erik Grindheim
© Eivind Formoe

«Leder i Europabevegelsen Jan Erik Grindheim og jeg har ved flere anledninger møttes, og vi kan være uenig om mangt, men en levende europadebatt, det ønsker vi oss begge», skriver Kathrine Kleveland, her i et gemyttlig møte med Grindheim på Nei til EU-kontoret. 

Norge sier fortsatt Nei til EU

28. november er det 21 år siden flertallet av det norske folk stemte nei til EU for andre gang. Fortsatt sier 7 av 10 fortsatt nei. Allikevel trengs en sterk nei-bevegelse stadig vekk.

Som leder i Nei til EU er jeg storveis glad for at vi i vår markerte at det har vært nei til EU på alle meningsmålinger om EU-medlemskap i over 10 år sammenhengende. Fortsatt sier rundt 70 prosent nei til EU.

På merkedagen 28. november lanseres nettsiden tja.eu. Tja.eu skriver at de skal fremme en konstruktiv og nysgjerrig debatt om Norges forhold til EU. Vi er spente, hvem står bak nettsiden ut over støtten fra Fritt ord? Hva vil siden tilføre?  Vi ønsker uansett nettsiden tja.eu velkommen.

Europabevegelsen har med sine rundt 3000 medlemmer cirka en åttendedel av Nei til EUs medlemmer. Jeg vil allikevel selvsagt aldri undervurdere en god motstander. Det er en ærlig sak å være uenige. Leder i Europabevegelsen Jan Erik Grindheim og jeg har ved flere anledninger møttes, og vi kan være uenig om mangt, men en levende europadebatt, det ønsker vi oss begge.

Fra vår siden er derfor fortsatt sterkt behov for en nei-bevegelse, og det er mange grunner til det:

Flertallet av våre folkevalgte stortingspolitikere ønsker et EU-medlemskap velkommen. Det samme gjør de to største partier Arbeiderpartiet og Høyre som vil inn i EU.

EU og EØS-statsråd Vidar Helgesen har sagt at det er sunt for Norge med fem nye EU-regler hver dag.

Den dynamiske EØS-avtalen har med blant annet 10 000 EU-regler og direktiv, store konsekvenser for arbeidsliv, mattrygghet og distriktspolitikk etter vel 20 år. Derfor har allerede snart 11 000 nordmenn skrevet under vårt opprop utaveos.org

Solidaritet har alltid vært et hedersord i Nei til EU, og vi trenger det mer enn noen gang. Flyktningkrisen i Europa har preget året 2015, og er den største i Europa siden andre verdenskrig.  Norge viser nå med hvilke vedtak vi gjør overfor flyktningkrisen hvem vi er, og hva vi står for. I Nei til EU ser vi imidlertid ikke at Schengenavtalen og EU klarer å gi oss gode løsninger og en felles politikk som vil avhjelpe krisen.

I Danmark skal de ha folkeavstemning om hvorvidt de skal beholde sitt rettsforbehold, som er et av de fire unntakene danskene har i forhold til EU. Nei til EU bidrar med vår erfaring som tilsier vi har et tilfredsstillende politi- og justissamarbeid med EU. Denne vurderingen slutter også norske byråkrater seg til. Kriminaliteten i Norge er ikke så stor som den danske ja-siden skremmer med. Det er foreløpig jevnt i Danmark. 3. desember får vi svaret.

I Storbritannia har Cameron lovet britene avstemning om EU-spørsmålet innen utgangen av 2017. I følge en fersk meningsmåling som ORB har utført for The Independent denne uken, ønsker et flertall av britene seg ut av EU. Frontene spisses, og debatten vil gå i Storbritannia. Vi skal love å følge med.

I tillegg følger vi forhandlingene om handelsavtalene TTIP (mellom EU og USA) og tjenesteavtalen TISA, der Norge er med å forhandle. Dette er ikke fjerne fenomener vi er «for» eller «mot». Dette er langt mer enn utenrikspolitikk og handel. Vi må informere om hva dette betyr for nordmenn og vår hverdag når det gjelder arbeidslivspolitikk, velferdsordninger, mat- og miljøstandarder, offentlige anbud og innkjøp, privatiseringspress, distriktspolitiske virkemidler med mer.

Nei til EU er skeptisk til handelsavtalene TTIP og TISA. Vi vil jobbe mot internasjonale avtaler som overstyrer demokrati og folkestyre, og der mål om økonomisk profitt vil true velferdstjenestene for folk flest, og kun gi økt profitt på færre hender!

Vi blir ikke arbeidsledige i Nei til EU enda. Ekstra hyggelig er det derfor denne uken å ønske et nytt lokallag i Solør velkommen på laget, og merke at det stadig kommer nye medlemmer i Nei til EU!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook