Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norge må vise vei for...

Norge må vise vei for EUs klimakvoter

Uttalelse fra Nei til EUs styre august 2008.

EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagassen CO2 ble iverksatt i år og EU drøfter nå kvoteordningen for neste periode, 2013-2020. Norge har gjennom EØS knyttet seg til handelen med CO2-kvoter. Et hovedproblem med EUs kvotesystem så langt er at klimakvotene deles ut gratis, slik at det ikke gir noe insitament til å kutte utslippene. EU-kommisjonen har foreslått at de fleste CO2-kvotene fortsatt i mange år skal deles ut gratis til industrien, stikk i strid med prinsippet om at forurenseren skal betale.

En annen utilsiktet side ved EUs kvotesystem ble nylig kritisert av Statistisk sentralbyrå, i en høringsuttalelse om klimakvoter for flytrafikk. EU har blitt enig om å inkludere luftfartssektoren i kvotesystemet fra 2011. Det er flyselskapenes drivstoff-forbruk i 2008 og 2010 som skal være grunnlaget for beregningene av gratiskvoter de kommende årene. SSB mener dette vil oppmuntre selskapene til å fly så mye som mulig i disse årene for å opparbeide seg ekstra gratiskvoter. Resultatet vil i så fall være økte klimautslipp.

Med de mange svakhetene ved EUs kvotesystem, er det svært positivt at Miljøverndepartementet varsler at Norge vil arbeide for strengere klimakrav. I et intervju med Nationen 20. august bekrefter statssekretær Heidi Sørensen at Norge ikke ønsker å dele ut noen gratiskvoter etter 2012. Hun sier også at klimakvotene fortsatt i fremtiden skal bare være ett av flere virkemidler for å kutte klimautslippene. Det er både viktig og riktig at Norge bruker handlefriheten utenfor EU til å gå flere steg lengre enn hva EU gjør i klimapolitikken. En klar melding om norsk foregang er både et viktig signal til de andre landene i EUs kvotesystem og et godt eksempel for det internasjonale klimaarbeidet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook