Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norge må være et foreg...
Logo

Norge må være et foregangsland i klimapolitikken

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 10.-11. februar 2007

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 10.-11. februar 2007

EU-kommisjonens nye klimapolitikk er en skuffelse og kan ikke legge lista for Norges klimainnsats. Norge må ta klimaendringene på alvor og redusere utslippene så mye at de dramatiske konsekvensene av klimaendringene kan unngås.

Klimaendringene er kanskje den største trusselen verdenssamfunnet står overfor. Rapporten som FNs klimapanel la fram 2. februar, slår fast at endringene vi har sett i klimaet de siste femti årene er menneskeskapte, og at det vil få dramatiske konsekvenser dersom utslippene av klimagasser fortsetter i dagens tempo.

Både Norge og EU har satt seg et mål om å unngå en større global temperaturøkning enn 2ºC. Slik kan vi unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene, som havstigning og ekstremvær. For å nå dette målet, må verdens rike land redusere sine utslipp med gjennomsnittlig 30 prosent innen 2020, og 80 prosent innen 2050.

Det var derfor lite framtidsretta da EU-kommisjonen presenterte sitt forslag til EUs nye klimapolitikk den 10. januar. Forslaget innebærer at EU setter et unilateralt mål om å redusere sine utslipp med 20 prosent fram til 2020. Dette må forstås ut fra at hensynet til de fire friheter er overordna miljøpolitikken. Det lave ambisjonsnivået var en stor skuffelse for mange europeiske miljøorganisasjoner.

Utenfor EU har Norge handlefrihet til å føre en mer offensiv klimapolitikk. Vi kan, om vi vil, praktisere et kvotesystem som gjør at det lønner seg mer å kutte utslipp. EU sitt kvotesystem har foreløpig vært lite vellykka. Norge har også en egen stemme i FN, som kan brukes til å jobbe for en ambisiøs og forpliktende avtale som tar over når den eksisterende Kyoto-avtalen utløper.

Dersom de rike landene skal redusere sine samlede utslipp med 30 prosent innen 2020, krever det at de landene som har muligheten til det går enda lengre. Som et uavhengig land kan Norge gå lenger enn EU i klimapolitikken. Norge må ta klimatrusselen alvorlig. Nei til EU krever derfor at Norge setter seg langt mer ambisiøse mål for å redusere sine klimagassutslipp fram mot 2020 enn hva EU-kommisjonen har foreslått. Vi viser i den forbindelse til at miljøorganisasjonene i Norge, flere politiske ungdomsorganisasjoner og andre mener at det må bety minst 50% kutt innen 2020.

Like viktig som å sette seg klare mål for hvor mye utslippene skal reduseres, er det å legge fram konkrete tiltak for hvordan utslippskuttene skal gjennomføres. Også her må Norge levere en mer overbevisende politikk enn EU-kommisjonen har gjort. Norge må våge å satse offensivt på fornybar energi. Lavutslippsutvalget sine mange anbefalinger er også gode innspill til hvordan utslippene kan kuttes. Når regjeringen denne våren skal legge fram klimaplaner for hver enkelt samfunnssektor, må den bruke muligheten til å komme med nye virkemidler som reduserer utslippene i alle deler av samfunnet. Bare slik kan Norge bli det foregangslandet i klimapolitikken som vår uavhengighet gir oss muligheten til.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook