Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norge må si nei til fo...

Norge må si nei til forslaget om EU-grensepoliti

- Norge må si klart i fra at det er uaktuelt å gi utenlandsk politi myndighet til å drive grensekontroll i Norge. Forslaget som nå ligger på bordet fra EU-kommisjonen er i strid med Grunnloven og bryter med forutsetningen som Stortinget har lagt til grunn ved inngåelsen av Schengen-avtalen, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

EU-kommisjonen har lagt fram forslag om at det opprettes et felleseuropeisk grensepolitikorps for å vokte EUs yttergrense. Denne styrken skal blant annet gis fullmakt til å sjekke identitetspapirer og visa og foreta arrestasjoner og avhør.

I diskusjonene om Schengen og Europol har det fra Stortingsflertallets side blitt avvist som uaktuelt å gi utenlandsk politi politimyndighet i Norge, utover retten som de har fått til å drive etterforskning på ferske spor. I forbindelse med endringen av politiloven som følge av Schengen-avtalen uttaler en samlet Stortingskomite følgende (innstilling O. Nr. 89 - 1998-99): "Komiteen påpeker at utenlandske polititjenestemenn ikke skal kunne utøve politimyndighet på like vilkår som norske polititjenestemenn. For komiteen er det viktig at deres myndighetsutøvelse er begrenset til å fortsette pågående observasjon og forfølging av den aktuelle person, og norsk politi må selv vurdere om vilkårene for pågripelse er i overensstemmelse med norsk lov."

- En viktig kjennetegn ved en suveren stat er at den har kontroll med egne grenser og eget territorium. Dette prinsippet har allerede blitt utvannet ved inngåelsen av Schengen-avtalen, blant annet gjennom at utenlandske polititjenestemenn kan drive etterforskning på ferske spor i Norge. Men dersom Norge aksepterer forslaget fra EU-kommisjonen om et felles grensepoliti, vil Norge avgi politimyndighet til EU på permanent basis. Dette kan ikke aksepteres, avslutter Gjelsvik.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook