Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Norge - en delstat i E...

Norge - en delstat i Europas Forente Stater?

Europas Forente Stater må settes på dagsorden. Tiden er inne til å stille spørsmål om folk i Norge vil at vi skal opphøre som selvstendig stat og bli en delstat i en europeisk føderasjon.

Konventet for Europas framtid har lagt fram de første forslag til en ny grunnlov eller konstitusjon for utviklingen av EU. En endelig innstilling skal legges fram i juni 2003 og en ny grunnlov skal være på plass i god tid
før de nye medlemsstatene kommer med i 2004.

Dette dreier seg om å opprette Europas Forente Stater. Et stort flertall av de 105 medlemmene i Konventet skal være føderalister, det vil si tilhengere av et Europas Forente Stater. Vi ser utviklingen av en ny superstat. Den europeiske grunnloven kan bli mer sentralisert enn USA sin konstitusjon.

Konventet har opprettet ti arbeidsgrupper som på hvert på sitt område skal komme med konkrete forslag om hva man vil med den nye føderale staten. Det gjenstår mange detaljer, selv om vi hele tiden får signaler om nye tiltak, som felles skatte- og avgiftspolitikk og et sentralt statsbudsjett. Det påpekes at en stormakt med ambisjoner må ha en sterk militærmakt for å være troverdig.

Det er mange motforestillinger til Konventets planer. Nei til EU og alle som samarbeider i TEAM, vår felles organisasjon i Europa, har klart avvist forslaget om en føderal stat. Den britiske regjeringen vil ha et sterkt
fellesskap, men fortsatt europeiske nasjonalstater. De politiske lederne i Sverige og Danmark forsøker å presentere Konventets forslaget med lav profil, fordi de vet at en slik utvikling har liten støtte i Norden. En
mulighet er at noen land går videre med sine føderale planer, mens våre naboland, Sverige og Danmark, og kanskje Storbritannia hopper av. Vi skal ikke avvise en slik utvikling. Det vil i så fall stille vårt alternativ i en
ny politisk situasjon.

Debatten om utviklingen av EU i retning av en føderal statsdannelse er nærmest fraværende i norsk EU-debatt. Makteliten i det norske samfunn vil ha en ny politisk kamp om norsk medlemskap i EU. En eventuell folkeavstemning er bare mulig etter stortingsvalget i 2005. På det tidspunktet kan den nye europeiske grunnloven være realitet og vi må i så fall ta stilling til om Norge skal bli en delstat i Europas Forente Stater. Det er en mye mer alvorlig beslutning enn medlemskap i EF eller EU. Når en folkeavstemning kan være aktuelt etter 2005, er dagens EU som begrep og politisk realitet gått ut på dato.

For spørsmål og kommentarer, ring Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik på 911 61 675.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook