Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nordisk solidaritet -...
Nei til EUs arbeidsutvalg 2008

Nei til EUs arbeidsutvalg 2008: Heming Olaussen (leder), Torunn Kanutte Husvik (nestleder), Maria Walberg (nestleder), Erlend Fuglum (styremedlem og AU-medlem)

Nordisk solidaritet - mot EU

Den såkalte ”nordiske modellen” med sterke, skattefinansierte velferdsstater basert på bl.a. en sterk og samfunnsaktiv fagbevegelse, har vært hyllet som en vellykket modell. Ikke minst av EU. Det er derfor påfallende at den samme modellen nå er under press fra samme EU, via EF-domstolen. Trusselen fra EU må slås tilbake, i et solidarisk samarbeid mellom fagbevegelsen, organisasjoner og partier i de nordiske land.

EF-domstolens beryktede dommer i de tre sakene ”Viking Line”, ”Vaxholm/Laval” og ”Ruffert/Niedersachsen” viser at EF-domstolen prioriterer EUs ”fire friheter” framfor de prinsipper den nordiske fagbevegelsen er tuftet på: Hovedavtaler, lønnsfastsettelse gjennom frie forhandlinger, streikerett og bruk av lovlige aksjonsmetoder for å forsvare sine interesser.

Det er gjennom landsomfattende tariffavtaler at fagbevegelsen har lagt grunnlaget for den solidariteten i arbeids- og samfunnsliv som er forutsetningen for at den nordiske velferdsmodellen kan framstå som modell også for andre land. Tariffavtalene har sørget for lønninger som er til å leve av – og samtidig at lønnsforskjellene i arbeidslivet har vært langt mindre enn ellers i Europa.

EF-domstolens angrep på det nordiske tariffavtalesystemet er derfor svært alvorlig. Alvoret understrekes i disse dager av situasjonen i Sverige, der stadig flere i fagbevegelsen og i det sosialdemokratiske partiet stiller spørsmålstegn ved om Sverige kan leve med en Lisboatraktat som ytterligere befester markedsøkonomiens forrang for sosiale hensyn. Mange krever at den nordiske modellen må beskyttes mot nye domstolsangrep på markedsliberalistisk grunnlag.

De nordiske land har mye til felles, og en utvikling av samarbeidet mellom disse landene som dels befinner seg innenfor, dels utenfor EU, vil kunne være svært interessant i tiden framover.

En forutsetning for at et slikt samarbeid skal ha betydning, er at de nordiske land evner å stå sammen om å forsvare sine grunnleggende interesser overfor et EU som utvikler seg i en retning som truer selve grunnideen for den nordiske modellen. Samtidig må vi kreve at EU respekterer at de ulike nordiske land har forskjellige tradisjoner og ulike avtaleforhold, uten at EU eller EF-domstolen blander seg inn i dette.

Det viktigste Norge kan bidra med for å forsvare den nordiske modellen akkurat nå vil være å legge ned veto mot tjenestedirektivet. Det vil være til sterk inspirasjon for mange i de nordiske land å se at Norge tør tale Brussel midt i mot i forsvar for velferdsstaten og kampen mot sosial dumping.

Styret i Nei til EU fastslår at organisasjonen vil styrke sitt samarbeid med likesinnede organisasjoner i de nordiske land. Vi vet at sterke krefter i fagbevegelsen gjør det samme. Vi vil utfordre de politiske partiene til å følge opp overfor sine søsterorganisasjoner.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook