Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nordic Battle Groups -...

Nordic Battle Groups - Norsk nei til EU?

Denne kronikken stod på trykk i VG lørdag 26.februar

Norge er med i EUs innsatsstyrke ”Nordic Battle Group” (NBG). Fra 1.1.11 stilte Norge igjen mannskap til disposisjon for styrken, som ifølge EU skal kunne settes inn hvor som helst i verden. Opprinnelig skulle styrkene ha en ”fredsbevarende” karakter, men det er i dag uklart i hvilke situasjoner styrken skal kunne aktiviseres. En klargjøring her er på sin plass, mens styrken fremdeles er i stand-by modus.

Det er presserende å få klarlagt om Norges uttalte forutsetning den gang deltakelsen ble debattert og vedtatt i 2004 – at styrkene kun skal operere etter FN-mandat – fremdeles gjelder? Nei til EU har i brev 1.2.11. til forsvarministeren bedt om en klargjøring av nettopp dette nøkkelspørsmålet. Bakgrunnen er uttalelser fra forskerne Bjørn O. Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt og Helene Sjursen fra Arena senter for europastudier. De hevder at det bare er i teorien at Norge kan reservere seg mot at styrken blir brukt uten FN-mandat. Knutsen sier, ifølge NTB 30.1.11: ”Vi har reservasjonsrett, men hvis vi skulle bruke den ville vi miste enhver troverdighet”. Sjursen: ”Det vil være ekstremt vanskelig å si nei i det øyeblikket EU bestemmer seg for at det skal settes inn en slik styrke”. Statssekretær Espen Barth Eide, sa i debatter med u.t. mens han fremdeles var i FD at det ikke var aktuelt å fravike kravet om FN-mandat.

Spørsmålet må nå stilles til alle partier: Vil partiene akseptere at Norge ikke kan si nei til en EU-ledet aksjon uten FN-mandat? Nei til EU mener i tillegg deltakelsen er et brudd på Grunnlovens bestemmelser om ikke å stille militære mannskaper til rådighet for fremmed makt. Vi har bedt om en klargjøring fra Grete Faremo om suverenitetsavståelsen faktisk noen gang har blitt vurdert av Justisdepartementets lovavdeling?

I fjor ble det skandale i Sverige da den svenske riksrevisjonen framførte knallhard kritikk (Ekot, Sveriges radio 29.10.10) mot total mangel på kostnadskontroll og styring i dette opplegget. Nei til EU har bl.a. på denne bakgrunn funnet grunn til å be om budsjettallene for 2011 for den norske deltakelsen i NBG.

EU på sin side er uhyre fornøyd med Norge. I EUs gjennomgang av relasjonene til Norge og EFTA-landene fra 14.12.10 uttrykkes dette i klartekst i pkt. 27. Denne gjennomgangen er i seg sjøl verdt et studium.

Sterke krefter i EU mener tiden er inne til å videreutvikle forsvarssamarbeidet i EU i retning felles EU-kommando over alle militære styrker innen EU. På et møte i september 2010 uttalte både den tyske og den franske forsvarsminister seg klart i den retningen. Lederen for den liberale gruppe i EU-parlamentet, Guy Verhofstadt, sa: ”Vi har nå en felles diplomatisk service, men vi har også bruk for andre instrumenter; Et felles forsvar, en felles europeisk hær”. En må spørre: Hvor klok er den integrasjonspolitikken norske EU-tilhengere nå står i spissen for med hensyn til norsk suverenitet og sikkerhet? Og hvor akseptabel er den?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook