Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nok en norsk EU-skandale
Logo

Nok en norsk EU-skandale

Enda en gang har EU-retten vist at den kan gripe inn i det man i Norge alltid har trodd er norske myndigheters suverene rett å bestemme. Norsk arbeidsrett er så langt i fra beskyttet mot angrep fra Brussel.

Tariffnemda har denne uken besluttet å avvente Justisdepartementets undersøkelser om den norske Allmenngjøringsloven er i tråd med EU-retten eller ei. Det betyr at Fellesforbundets begjæring om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved norske verft nå blir utsatt på ubestemt tid. Det samme gjelder for EL & IT Forbundets om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene. Nok en gang viser det seg altså at Norge lar seg overstyre av EU, og velger å vente pent på EU-ekspertenes tillatelse til å få føre den arbeidslivspolitikken vi selv vil.

Leder i Tariffnemda, Ellen Mo, sier til Magasinet for fagorganiserte at de ikke hadde noe valg etter den nyeste dommen mot Luxembourg. Hun går til og med så langt som å antyde at det er tvilsomt om norsk allmenngjøringslov i det hele tatt holder mål i forhold til dagens EU-rett. NHO er selvsagt fornøyd. De har lenge påstått at Allmenngjøringsloven strider mot EU-retten, og Luxembourgdommen satte virkelig fart på advokatene deres. Direktørene i direktørhuset på Majorstuen kan nå gni seg i hendene over at den sosiale dumpingen som foregår hver dag på norske arbeidsplasser kan foregå i mange flere måneder, med velsignelse fra EU.

EF-domstolen fastslår i Luxembourgdommen at listen over arbeidsvilkår som kan gjøres gjeldende for utenlandske tjenesteytere, er en uttømmende liste. Dette er en nyhet i EF-domstolens rettspraksis, og det viser veldig tydelig hvor ødeleggende EF-domstolens liberalistiske praksis er for norsk arbeidsrett. Det skal ikke være opp til den enkelte medlemsstat å fastlegge omfanget av hvilke vilkår som skal gjøres gjeldende for utstasjonerte arbeidstakere. Dette er sosial dumping satt i system, og det er neppe tilstrekkelig dersom norsk fagbevegelse velger å fokusere på at vi skal tilpasse vårt lovverk til dette systemet, i stedet for å gå til kamp mot undergraving av de rettigheter de har kjempet frem det siste hundreåret. Det bør snart være på høy tid å få i stand reelle utredninger om alternativer til EØS, hvor fokus på å sikre norsk suverenitet, herunder norsk arbeidsrett, settes i høysetet.

Av:

Heming Olaussen, Leder av Nei til EU

Hilde Loftesnes Nylén, Faglig-politisk sekretær, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook