Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Neisiden ønsker EU-deb...

Neisiden ønsker EU-debatten velkommen

Nei til EU øker kampanjeberedskapen og er rustet til ny EU-kamp!

Uttalelse vedtatt på styremøtet 18.01.2003

Nei til EU ønsker velkommen en bred og nyansert debatt om EUs utvikling og Norges forhold til EU.

I de pågående EØS-forhandlingene blir Norge utsatt for massivt press fra EU for å åpne fiskeriene for utenlandske investeringer og importere mer mat på bekostning av norsk landbruk. EØS-avtalen er udemokratisk og fratar Norge handlingsrom på viktige polititske områder.

Fullt EU-medlemsskap er ikke svaret på ulempene EØS-avtalen fører med seg. EØS-forhandlingene er bare en forsmak på hva Norge ville møtt av krav i medlemsskapsforhandlinger. Som medlem av EU ville også Norge fått svært liten innflytelse på politikk som rammer oss i mye mer omfattende grad enn EØS-avtalen gjør. EU utvikler seg i retning av at de store landene får mer makt på bekostning av de små.

Det er viktige forskjeller på et EU-medlemsskap og EØS-avtalen. Fiskeri- og landbrukspolitikken ligger utenfor avtalen. Uten medlemskap kan også Norge føre en selvstendig utenrikspolitikk og stiller i forhandlinger i FN og andre internasjonale organisasjoner egne forhandlingsposisjoner. Et medlemsskap ville også medført innføring av EURO og fratatt Norge muligheten til å styre egen pengepolitikk etter behov. Derfor er ikke medlemsskap løsningen på problemene knyttet til høy rente og kronekurs.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook