Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til privatisering...

Nei til privatisering av fiskeressursene

Uttalelse fra Nei til EUs råd, 05.10.02

Nei til EU advarer på det sterkeste mot en fiskerireform som vil undergrave det politiske forsvar av den nasjonale råderetten over fiskeressursene.

Gjennom 30 års EU-kamp har råderetten over fiskeressursene stått sentralt.

Nå aktualiseres igjen debatten gjennom Regjeringens forslag om å privatisere fiskeressursene.

På denne måten privatiseres også råderetten over fiskeressursene som det norske folk vant gjennom to EU-kamper.

Kampen for råderetten over fiskeressursene var basert på at disse var folkets felleseie. Dette var aldri en kamp for noen få fiskeres private eiendomsrett.

Nei til EU har alltid stått sentralt i kampen for råderetten over
fiskeressursene. Med bakgrunn i det mandat som ble gitt i to
folkeavstemminger, krever vi at Nei til EU blir høringsinstans i den
omstridte fiskeri-reformen som regjeringen har fremmet.

Dette spørsmålet er av så stor betydning for kystbefolkningens livsvilkår og framtid at Nei til EU oppfordrer til bredt engasjement og debatt om fiskeri-reformen i alle kystkommuner.

For spørsmål eller kommentarer kontakt Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik på 91 16 16 75.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook