Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til oppgradering a...

Nei til oppgradering av EØS-avtalen

Det har fra regjeringshold i Norge blitt bekreftet at det arbeides med å få til en såkalt ”teknisk oppgradering” av EØS-avtalen. Regjeringen vil ikke si hva som konkret drøftes i samtalene med EU. Det blir imidlertid antydet at EØS-avtalen skal oppdateres med bakgrunn i Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten og den ennå ikke ratifiserte Nice-traktaten.

Ap-regjeringen gjorde det før stortingsvalget klart at det ikke var aktuelt med en slik reforhandling av EØS-avtalen, med henvisning til at Norge vil ha mer å tape enn å vinne på dette. Dette fordi det – i følge regjeringens talsmenn – er sannsynlig at det ved en eventuell endring av EØS-avtalen vil bli fremmet motkrav fra enkelte av EUs medlemsland. Likevel kommer det nå fram at regjeringen deltar i lukkete diskusjoner med EU om endringer av avtalen.

Nei til EU frykter at en såkalt ”oppgradering” av dagens EØS-avtale i realiteten vil innebære økt grad av EU-tilpasning for Norges vedkommende. En slik utvikling vil være i strid med folkets Nei til EU i 1994.

Nei til EU krever derfor at den nye Samarbeidsregjeringen avviser en såkalt ”teknisk oppgradering” av dagens EØS-avtale som vil innebære at nye områder tas inn i avtaleverket. Nei til EU krever videre at regjeringen i åpent Storting gjør rede for de drøftinger som har vært med EU på dette området.

Uttalelse fra rådsmøtet i Nei til EU 6.-7. oktober.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook