Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EUs styre og r...

Nei til EUs styre og råd 2002

Sjå oversikta over Nei til EUs nyvalde styre og råd

;Styret

(styremedlemane frå 4. til 12. er sett opp i alfabetisk rekkefylgje):

1. Sigbjørn Gjelsvik, leiar, attval. Kjem frå Sogn og Fjordane, men bur i Oslo. Tidlegare leiar i Senterungdomens landsforbund.

2. Ågot Valle, nestleiar, attval. Stortingsrepresentant for SV frå Hordaland frå 1997.

3. Stian Kato Oen, nestleiar, attval. Fagpolitisk konsulent i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Kjem frå Hordaland, men bur i Oslo. Tidlegare sentralstyremedlem i AUF og tidlegare leiar i SSF.

4. Eli Berg, ny. Fylkesleiar Troms NTEU siste 5 år. Bioingeniør, medlem i RV og AKP.

5. Eva Vida Berg, attval. Leiar av forbundskontoret til Norsk Kommuneforbund i Rogaland. Medlem i SV.

6. Arne Byrkjeflot, attval. Hovudtillitsvald for Cecil Lilleby Metall, Sør-Trøndelag, nestleiar i LO i Trondheim. Medlem i RV og AKP.

7. Ivar Hellesnes, attval. Rådgjevar for fylkesveterinæren i Sør-Trøndelag, sentral i Trygg Mat-alliansen, medlem i RV og AKP.

8. Harald Hove, attval. 2. vararepresentant til Stortinget for Venstre frå Hordaland. Møtte to og eit halvt år i Stortingets utenrikskom. under sentrumsregjeringa. Advokat.

9. Tine Larsen, ny. Nestleiar i Natur og Ungdom til nyttår. Jusstudent, frå Buskerud, men bur i Oslo. Partipolitisk uavhengig.

10. Hege Lothe, attval, no AU-medlem. Tidlegare leiar av Norsk Studentunion i Bergen, frå Sogn og Fjordane, men bur i Oslo. Partipolitisk uavhengig.

11. Trude Sørensen, ny. Tidlegare leiar i Ungdom mot EU. Frå Vestfold, men bur i Oslo. Partipolitisk uavhengig.

12. Hans Ellef Wettre, attval. Nestleiar i Norges Bondelag, frå Akershus. Medlem SP.

Representant for Ungdom mot EU:
13. Maria Lyngstad, leiar i Ungdom mot EU. (Ho er ikkje på val).

;Vara
1. Ivar Østberg, ny. Stortingsrepresentant KrF frå 1997, kommunalkomitéen, Troms.

2. Rolf Bendiksen, attval. Leiar av Nordland Fylkesfiskarlag, tidlegare Stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet.

3. Tone O. Jansen, Buskerud

4. Kristine Mollø-Christensen, leiar av Oslo Nei til EU

;Rådet
(i alfabetisk rekkefylgje):

1. Olav Boye, ny. Sekretær i Norsk Grafisk Forbund, Buskerud, partipolitisk uavhengig.

2. Olaf Eliassen, ny. Gardbrukar, leiar i SPs sametingsgruppe, Finnmark.

3. Siri Gerrard, ny. Forskar ved Universitetet i Tromsø, busett i Alta, partipolitisk uavhengig.

4. Kristin Riis Halvorsen, attval. Internasjonal leiar og nestleiar i SU. Nordland.

5. Håkon Helle, attval. Høgsterettsadvokat frå Rogaland, RV.

6. Vigdis Hjort, attval. Forfattar, Akershus.

7. Lars Morten Johnsen, ny. Nestleiar i Norsk Transportarbeiderforbund Oslo, RV.

8. Synnøve Konglevoll, attval. Stortingsrep. for AP frå Troms, AUF-medlem.

9. Anne Beathe Kristiansen, attval. Leiar av SUL, frå Østfold.

10. Helge Solum Larsen, attval. Bystyrerep. i Stavanger, Rogaland, Venstre.

11. Heidi K. Larsen, attval. Leiar Trondheim Handel og Kontor, Sør-Trøndelag, SV.

12. Gerd von der Lippe, attval. Dr. i idrettssosiologi ved Høgskulen i Bø, Telemark.

13. Erik Lunde, ny. Frå Oslo, 2. nestleiar i KrFU, sit i landsstyret i KrF.

14. Oddny Miljeteig, ny, fylkessekretær i FO i Hordaland og nestleiar i LO i Bergen og Omland, SV.

15. Hans Petter Meland, attval. Fiskeoppdrettar frå Nordland, SP.

16. Kristen Nygaard, attval. Professor emeritus, tidlegare leiar i NTEU, Oslo, partipolitisk uavhengig.

17. Sigmund Kvaløy Setreng, attval. Økofilosof frå Sør-Trøndelag, SP.

18. Inger Dag Steen, attval. Leiar for Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, styremedlem Norsk Bonde- og Småbrukarlag, pensjonist, tidlegare Stortingsrepresentant SV.

19. Bjørn Tjessem, ny. Nestleiar i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), Rogaland, partipolitisk uavhengig.

20. Silje Schei Tveitdal, ny, tildlegare leiar i Natur og Ungdom, no dagleg leiar i Norsk Bioenergiforening. Frå Aust-Agder, busett i Oslo, partipolitisk uavhengig.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook