Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EUs leder Hemi...

Nei til EUs leder Heming Olaussen: - Norge må støtte Sverige - nå!

I morgen møter statsminister Jens Stoltenberg Sveriges statsminister Göran Persson.

- Regjeringa har gjort det klart at Norge skal føre en offensiv Europa-politikk. Regjeringa ønsker også åpenhet og informasjon, og å inkludere de frivillige organisasjonene i dette arbeidet, sier leder i Nei til EU Heming Olaussen.

- I morgen møtes den norske og den svenske statsministeren, og det vil være en gylden anledning for Jens Stoltenberg å uttrykke støtte til Sveriges posisjon i Vaxholm-saken, sier Heming Olaussen.

- Nei til EU vil derfor oppfordre Regjeringa så sterkt vi kan om å umiddelbart gi uttrykk for sitt syn overfor EU på Vaxholm-saken. Norge har anledning til, på lik linje med EU-landene, å gi uttrykk for sitt syn i slike saker. Dette vil være å føre en offensiv Europa-politikk, og det i en sak som har i seg både et forsvar for den nordiske samfunnsmodellen, og en utstrakt hånd til våre nordiske venner i svensk LO og den svenske Regjering, sier Heming Olaussen

Selve Vaxholm-saken handler i utgangspunktet om et latvisk byggefirma som fikk et oppdrag i Vaxholm utenfor Stockholm, med latviske lønns- og arbeidsforhold. Den svenske fagbevegelsen så dette som et spørsmål om sosial dumping, og krevde svensk tariffavtale med minstelønn. Da firmaet nektet dette, ble det iverksatt boikott og blokade fra fagbevegelsen. Svensk arbeidsrett ga fagbevegelsen medhold. Svenske arbeidsgivere har imidlertid tatt saken til EF-retten for å se om de svenske kollektivavtalene er i strid med EUs regler om fri flyt av tjenester. EU-kommisær McCreevy har uttrykt seg svært kritisk til det svenske avtaleverket, noe som har fått den svenske sosialdemokratiske regjering til å reagere svært skarpt mot EU. Saken har vakt stor oppsikt blant annet i EU-parlamentet, og i mange EU-land.

Dermed har Vaxholm-saken utløst en stor og viktig debatt i så vel Sverige som i hele EU-systemet; Kan og vil EF-retten gripe inn i de nasjonale tariffsystemene? Er det EUs prinsipper om fri flyt av arbeidskraft, eller vertslandets lover og avtaler som skal gjelde i slike saker? I forlengelsen av et slikt spørsmål ligger også spørsmålet om EUs kommende tjenestedirektiv, med prinsippene om opprinnelseslands lønns- og arbeidsvilkår.

- Med en slik handlemåte viser Regjeringa at den er handlekraftig, at den tar Riksrevisjonens kritikk av passivitet i forhold til EØS-avtalen på alvor, at den stiller seg på riktig side i konflikten og at Regjeringa stiller seg solidarisk med den kampen svensk LO og den svenske regjeringa fører overfor EU, avslutter Nei til EUs leder Heming Olaussen

For mer informasjon eller kommentarer ring Heming Olaussen, leder Nei til EU, på 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook