Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EUs hilsen til...

Nei til EUs hilsen til Norges Bondelags landsmøte 2012

- EØS-avtalen handler også om importvernet, GMO og veterinære forhold og dyrevelferd; viktige områder for landbruket.

Årsmøte, ordfører.

La meg begynne å takke for invitasjonen, på vegne av folkebevegelsen Nei til EU.

Nei til EU og Norges Bondelaget har mye felles, og mye å samarbeide om.

Ikke minst har vi det felles at vi kan glede oss over at det norske NEI til EU-medlemskap aldri har stått så sterkt som i dag - hele 75 prosent av folket sier nei, kun 15 prosent sier fortsatt ja til denne ideen.

Jeg håper og tror at vi også står sammen i solidaritet med de millioner av mennesker i EU som nå rammes av en politikk som skaper massearbeidsløshet, fattigdom, sammenbrudd i sosiale sikkerhetsnett, nød og fortvilelse i en grad vi nesten ikke kan fatte - og som vi har vært vant til å forbinde med helt andre verdensdeler enn Europa.

Når over 50 prosent av ungdommen i noen land går uten arbeid og framtidstro, når folk ikke får kjøpt livsviktige medisiner, når barn besvimer på skolen av mangel på mat - ja da er dette en falitt for Solidaritetsprosjektet EU. En falitt forårsaket av en rå spekulasjonsøkonomi, og der de politiske lederne er ensidig opptatt av å forsvare det politiske prestisjeprosjektet Euro, sikre enda mer makt til EU, og å beskytte interessene til banker og finanskapital. Omsorgen for de nederst ved bordet glimrer med sitt iskalde fravær.

Det er to tapere i dette spillet; vanlige folk - og folkestyret. Demokratiet. Som overkjøres og tilsidesettes når elitene ikke trenger det, eller ser det som et brysomme hinder for deres suverene løsninger. Som altså hittil har vært en tragedie.

I denne situasjonen er det helt feil av den norske regjeringa å sende 55 milliarder kroner inn i det asosiale og ensidig kutt-orienterte systemet IMF. Det blir som å helle bensin på bålet. Da hjelper det over hodet ikke at Stoltenberg har tenkt at Norge skal tjene - også på denne bensinen.

EUs svar på alle kriser har vært og er; mer EU.

Det er et svar norsk ja-side er svært fornøyd med. Det er nøyaktig det samme de sjøl praktiserer her hjemme, via EØS-avtalen. De lar gladelig EU endre Norge i sitt bilde.

Under dekning av tidenes myte i norsk politikk; at vi MÅ ha EØS for å få solgt varene våre, tilpasses Norge i hurtigtogsfart til EU. Det går over stokk og stein - vikarbyrådirektivet, datalagringsdirektivet, tjenestedirektivet, import av landbruksvarer; Alt skal med! For ikke å si: Alt skal ned..

Men er ikke landbruket utafor EØS? Ja - og nei... Ja for det viktigste, og det skal vi være utrolig glade for! Men nei når det gjelder for eksempel importvernet, GMO og veterinære forhold og dyrevelferd. Nei til EUs Vett-hefte om EØS og landbruket stiller de kritiske spørsmålene. Det avgjørende spørsmålet er om vi ikke ville stått langt friere til å føre en sjølstendig politikk uten EØS? Til å avgrense import av landbruksvarer fra EU, til suverent å bestemme om vi vil ha GMO her i landet. Til å re-etablere et mye sikrere kontrollregime mot smitte.

Finnes det bare to alternativer for Norge, slik ja-sida påstår? EØS eller medlemskap? Nei til EU, Bondelaget, Fagforbundet, Småbrukarlaget, Bygdekvinnelaget - i alt 15 organisasjoner står bak alternativprosjektet, som har produsert den meget anerkjente Alternativrapporten. Der pekes det på at Norge har en rekke valgmuligheter i forhold til å sikre samhandel og samarbeid med EU. Det er dette som er den nye EU-debatten i Norge; hvor mye skal vi la EU bestemme i Norge, når folket 2 ganger har sagt nei til det samme EU?

Ja-sida mener; Mest mulig!

Folket svarer i meningsmålinger at de heller vil ha en handelsavtale enn EØS. 

Hva vil vi? Hva vil Norges Bondelag? 

Jeg inviterer og utfordrer dere til å kaste dere aktivt inn i den nye EU-debatten. Den viktige og spennende debatten om Norges framtidige forhold til EU. Som ikke handler om medlemskap, men om nasjonalt sjølstyre og folkestyrets vilkår i Norge.

Til høsten kommer det ei stortingsmelding om dette. Om ca. ett år er det partilandsmøter, stortingsvalg og LO-kongress. 

I 2013 kan det bli flytta merkesteiner i Norges forhold til EU. I riktig retning. Dersom vi samarbeider og står sammen.

Velkommen i denne EU-debatten!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook