Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU utfordrer f...

Nei til EU utfordrer fagbevegelsen

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2002

 Utviklingen mot en europeisk føderal superstat, United States of Europe (USE), går sin gang. Politisk makt flyttes i økende grad fra nasjonale, regionale og lokale nivå i nasjonalstatene,
 over til det overnasjonale EU-nivå. Stikk i strid med folkeviljen går utviklingen i retning av mer markedsliberalisme, avdemokratisering og nedbygging av faglige rettigheter.
 

Det er umulig å si noe om den faglige kampen mot den Europeiske Unionen, uten å sette dette i sammenheng med globaliseringen. EUs dagsorden er nedbygging av velferdsordninger og faglige rettigheter for at EU skal bli den mest konkurransedyktige handelsblokken. Premiss-leverandører er UNICE, den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen og storselskapenes kamporganisasjon, European Roundtable of Industrialist. Disse kreftene har stått bak en rekke rapporter, som senere har blitt EUs politikk. Her hjemme er det NHO og høyrepartiene som er drivkreftene i denne prosessen.

EØS-avtalen har ført til nesten 4.000 endringer av norske lover. Mange av disse har direkte følger for arbeidslivet. Diktatene fra EU har ført til en rekke offentlige utredninger som har levert blåkopier av EUs direktiver, som bestillingsverk til nye norske lover. Angrepene på sykelønnsordningen, stillingsvernet, overtidsbestemmelsene, arbeidsmiljøstandarder og vernetjenesten i virksomhetene er eksempler på systematisk nedbygging av faglige rettigheter. Fjerningen av den differensierte arbeidsgiveravgiften og Lov om erverv, er eksempler på negative endringer for arbeidslivets rammebetingelser.

Et offentlig utvalg, arbeidslivslovutvalget, arbeider med å legge fram en helt ny lov for arbeidslivet. Den skal erstatte arbeidsmiljøloven, ferieloven, regler om medbestemmelse og likestilling og mye mer. De foreløpige signalene fra utvalget er dramatiske og vil utvilsomt føre til stor motstand fra de faglige organisasjonene. Enkelte ledere i arbeiderbevegelsen vil forsvare ”moderniseringen” og hevder at dette er prisen for å innordne oss det gode selskap i den europeiske føderalstaten og akseptere globaliseringsprosessen.

Vi trenger ingen debatt for eller mot norsk medlemskap i EU. Vi trenger en debatt hvor vi kan synliggjøre de store, gradvise endringer i arbeidslivet og samfunnet som følge av den politiske utviklingen i EU. Vi trenger en debatt hvor vi presser EU-systemet og EØS-avtalen på våre politiske premisser. Vi må avsløre at de som hevder de forsvarer velferd og arbeid, ikke samtidig kan argumentere for medlemskap i EU eller forsvare EØS-avtalen.

* Landsmøtet i Nei til EU utfordrer de faglige organisasjonene til å ta en evaluering av EØS-avtalen i forhold til de krav som ble stilt for å godta en slik avtale og legger opp til en debatt om eventuelle alternativer til EØS-avtalen.

* Landsmøtet i Nei til EU utfordrer de faglige organisasjonene til å ta opp kampen mot den politiske utviklingen i Europa, med en føderal stat bygd på markedsliberalisme og mot norsk tilknytning gjennom EØS-avtalen eller norsk medlemskap i EU.

* Landsmøtet i Nei til EU utfordrer fagorganiserte og faglige organisasjoner til å ta opp kampen mot nedbyggingen av velferd, faglige rettigheter og fokusere konkret på arbeidet med en ny lov for arbeidslivet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook