Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU utfordrer d...

Nei til EU utfordrer den nye forskingsministeren:

Pressemelding fra Nei til EU, med bakgrunn i uttalelse fra rådet i Nei til EU 27.-28. okt. 2007:

Det trengs raske tiltak for å sikre flere kvinner i høyere vitenskaplige stillinger

- Nei til EU støtter NSU og Universitetet i Oslo i deres arbeid mot EU-reglene og for å bedre balansen mellom kjønnene ved å bruka øremerka stillinger, sier Nestleder i Nei til EU, Torunn K. Husvik.

I 2003 fastslo EFTA-domstolen at norske universitet handlet i strid med EU sine krav til likebehandling når de utlyste stillinger øremerket for kvinner. Mange syntes med god grunn at det var svært urimelig at EØS-avtalen i det hele tatt skulle ha noe å si for hvordan stillinger skulle utlyses ved norske universitet.

- Vi ser positivt på at Norsk Studentunion og Universitetet i Oslo har tatt opp igjen spørsmålet om å øremerkede vitenskaplige stillinger ved universitetene for kvinner, og utfordrer derfor den nye ministeren for forsking og høyere utdanning til raskt å ta tak i denne saka, sier Husvik.

- Den nye forskningsministeren må vise handlekraft og sørge for at effektive likestillingstiltak raskt blir satt i verk, sier nestlederen.

For mange framsto det som ekstra urimelig at en mann med sin klage kunne utløse en prosess som førte til en dom i EFTA-domstolen, der et norsk likestillingstiltak ble dømt ulovlig ut fra EU sine likebehandlingsregler.

-Det er provoserende at EU-regler kan stå i veien for effektive likestillingstiltak ved norske universitet. I tida som har gått etter EFTA-dommen har det vist seg at det i høy grad trengs særtiltak for å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere vitenskaplige stillinger, sier Nei til EUs nestleder, Torunn K. Husvik.

Etter at EFTA-domstolen avgjorde øremerkingssaken i 2003, har FNs konvensjon mot diskriminering av kvinner (kvinnekonvensjonen) blitt inkorporert både i norsk lov og i EU sine rammedirektiv for likestilling. Kvinnekonvensjonen åpner for positiv særbehandling når det blir gjort for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

-Det skal bli spennende å se hva EU velger å sette høyest. Hensynet til FNs kvinnekonvensjon eller reglene for det indre markedet, sier Husvik.

 

 

 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med:

 

Torunn K. Husvik

Nestleder i Nei til EU

M: 41624420

E: torunnhusvik@gmail.com

 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook