Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU tar initiat...

Nei til EU tar initiativ til NOU om EØS

Her kan du lese brevet til politikerne

Hvorfor NOU om EØS?

EØS-avtalen trådte som kjent i kraft 1. januar 1994. Etter 15 år med EØS er tiden overmoden for en grundig gjennomgang og vurdering av avtalen. Har den fungert som forutsatt? Hva har vi vunnet – og hva har vi tapt? Hvordan kan den forbedres? Hvilke alternativer har vi? Dette er bare noen av mange spørsmål som trenger en bred offentlig utredning.

Kostnader knyttet til en NOU

Kostnadene ved å utarbeide en Norsk Offentlig Utredning ligger ifølge tall vi har hentet inn fra Utenriksdepartementet på mellom tre til ti millioner.

Det inkluderer sekretariat, frikjøp av utvalgsmedlemmer, reiser, eventuelle eksterne bidrag samt publisering av utredningen. Hvis vi anslår en NOU om EØS til en middels dyr utredning, vil den koste ca 6 millioner kroner.

Nei til EUs innspill til kommende statsbudsjett

Tidlig i 2010 bør det nedsettes et utvalg som skal vurdere EØS-avtalen og alternativer. Utvalgets arbeid må resultere i en NOU, som skal være klar første halvår 2011. Til dette arbeidet må det settes av totalt 6 millioner kroner på Utenriksdepartementets budsjett, for eksempel 4 millioner i 2010 og 2 millioner i 2011.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om EØS-avtalen og begrunnelsen for hvorfor en NOU om EØS.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook