Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / ”Nei til EU” støtter S...

”Nei til EU” støtter Støre

* Ingen grunn til å overdrive Islands EU-valg

* Ta kampen om forbrukerdirektivet

* Kjør selsaken til WTO

Nei til EU vil berømme utenriksminister Jonas Gahr Støre for en saklig og avdramatiserende EU/EØS-redegjørelse for Stortinget tirsdag. Foran debatten i Stortinget torsdag er det å håpe at også stortingsrepresentantene legger seg på samme nivå.

Sjøl om vi sjølsagt ikke er enige i alle vurderingene Støre ga, er likevel hovedbildet at utenriksministeren ga en balansert redegjørelse om EU og Norges forhold til Unionen. Vi krever at Norge ikke bare søker å påvirke, men sier klart fra at forbrukerdirektivet er totalt uakseptabelt for Norge og norske forbrukere. Vi mener også at EUs handelsboikott av norske selprodukter er en overdreven reaksjon mot distrikts-Norge. Norge har tidligere trukket EU for WTO i laksetollsaken, og fått en fellende dom.

Når det gjelder Island, er vi enige med utenriksministeren i at en eventuell søknad om EU-medlemskap vil være en lang prosess, og der det ikke er noen grunn til å dramatisere konsekvensene for EØS-avtalen, slik enkelte på ja-siden prøver å hausse opp. Vi forutsetter imidlertid at den eventuelle konsekvensutredning som ble varslet, utarbeides på et balansert grunnlag, og ikke som et partsinnlegg fra et departement som er kjent for sin EU-iver.

For øvrig registrerer Nei til EU at utenriksministeren glemte å nevne at Arktisk Råd avslo å gi EU medlemskap i Rådet, noe vi mener var et fornuftig vedtak.

Der Nei til EU skiller lag med utenriksministeren, er i hans ukritiske tilnærming til EØS-avtalen som sådan. Påstanden om at denne avtalen ubetinget tjener norsk næringsliv og norske arbeidsplasser blir ikke sannere av at den blir gjentatt. Vi har nå sett så mange negative konsekvenser av EØS for norsk arbeidsliv, faglige rettigheter, sjølstyre og demokrati, at Nei til EUs krav om en full gjennomgang av avtalen blir mer og mer aktuelt og rimelig. Kravet samler også stadig bredere støtte, og vil stå sentralt foran og inn i stortingsvalgkampen til høsten.

Heming Olaussen, leder Nei til EU

90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook