Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU støtter hel...
© Snorre Log Skage

Generalsekretær Hilde Nylén, leder Kathrine Kleveland og nestledere Shoaib Sultan og Gina Barstad oppfordrer alle til å skrive under helikopteroppropet

Nei til EU støtter helikopteropprop

EØS truer samfunnssikkerheten på stadig flere felt, også i lufta. Det hviler et spesielt ansvar på norske myndigheter som bygger ned sikkerheten. Ofrer vi sikkerheten på oljerikdommens alter når det nye EU-regelverket innføres i Norge, og det vil det bli fritt fram for helikopterselskap fra alle EU-land å fly på norsk kontinentalsokkel. Arbeidsutvalget i Nei til EU har vedtatt at Nei til EU støtter følgende opprop om felleseuropeisk regelverk:

Nei til nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopter!

Luftfartsmyndighetene i EU (EASA) har utviklet et nytt felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore.

Det nye regelverket vil sette norske myndigheter under press, for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land.

Helikopterselskapene som flyr på norsk kontinentalsokkel i dag, er godkjent og kontrolleres av norske myndigheter.

Hvis det nye regelverket innføres i Norge, og sokkelen åpnes, vil det være fritt fram for operatører fra hvilket som helst EU-land kan komme å fly på norsk kontinentalsokkel, uten at norske myndigheter har mulighet til å føre samme tilsyn, som de gjør med de norske operatørene i dag.

Norske myndigheter vil heller ikke ha mulighet til å gi ut norske forskrifter for operasjonene, på samme måte som de har i dag.

Tap av kunnskap, erfaring og spisskompetanse hos myndigheter, operatører og andre organisasjoner med tilknytning til operasjonene vil også kunne bli et faktum.

Vi oppfordrer medlemmer og andre til å skrive under oppropet her .

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook