Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU sponser dan...

Nei til EU sponser dansk folkeavstemningskampanje

På forespørsel fra den danske Folkebevægelsen mod EU har Nei til EU i Norge gitt 10.000 kroner i støtte til en annonsekampanje i danske riksmedier tirsdag 11.12. med krav om dansk folkeavstemming om EUs nye reformtraktat – den såkalte ”Lisboatraktaten”.

- Situasjonen i Danmark påkaller vår interesse og solidaritet, sier leder i Nei til EU Heming Olaussen. Kravet om en virkelig demokratisk behandling av denne svært omfattende og grunnlovsinngripende traktaten gjennom en folkeavstemming står svært sterkt blant befolkningen i mange EU-land – også i Danmark. I Folketinget mangler det bare et par stemmer på at kravet må etterfølges. Regjeringspartiet har sprukket på saken, og en representant for de konservative har brutt ut fordi hun har fått kritikk for å støtte dette demokratiske kravet. En folkeavstemming vil høyst sannsynlig vil bety et nei til traktaten, og statsminister Fogh Rasmussen har gjort en taktisk manøver og foreslår i stedet en ny folkeavstemming om noe helt annet, nemlig Danmarks tidligere vedtatte unntak i EU, bl.a. fra Euro-samarbeidet, forsvarssamarbeidet m.m. – spørsmål danskene allerede har avklart i tidligere folkeavstemning.

Den danske Folkebevægelsen har små økonomiske midler, sjøl om den nå samler inn betydelige beløp fra ulike hold i Danmark til sin aksjon, som går ut på å overlevere innsamla underskrifter for kravet om folkeavstemming, samt rykke inn annonser der kjente personer i Danmark støtter kravet tirsdag 11.12. Samme uke, torsdag 13.12., skal EUs toppledere møtes for å underskrive denne traktaten, som så skal gjennom ratifikasjonsprosesser i alle de 27 EU-landene i 2008.

Angela Merkel og resten av EU-eliten har lagt ned enorm prestisje i denne traktaten, som i praksis er den samme grunnlovstraktaten som ble nedstemt av det franske og nederlandske folk i 2005. Likheten mellom den gamle, nedstemte grunnlovstraktaten og den nye versjonen erkjennes også fra mange hold, bl.a fra den tidligere franske president Giscard D’Estaing – som var grunnlovstraktatens ”far”. Den forsøkes imidlertid solgt inn som ”ufarlig”, samtidig som Merkel, Barosso og de andre EU-lederne er livredde for nye folkeavstemminger. En av de opprinnelige intensjonene med grunnlovsprosessen var å bringe EU nærmere folket. Nå synes EU-lederne tvert imot å værelivredde for sine egne folk.

- Vi i Norge kan lett gjenkjenne danskenes og de andre folkenes situasjon, sier Nei til EU-

lederen. Den viktigste begrunnelsen for det norske NEI har alltid vært – og er fremdeles

- det demokratiske argumentet; Spørsmålet om folkestyre mot elitestyre. Det danske

kravet om folkeavstemming fortjener all støtte. Vi oppfordrer alle på nei-sida i Norge til

å bidra med en skjerv til den demokratiske kampen mot EUs udemokratiske elite, sier

Olaussen.

Heming Olaussen, leder i Nei til EU, 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook