Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU søker gener...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Logo

Nei til EU søker generalsekretær

Vår nåværende generalsekretær skal flytte nordover, og vi lyser derfor ut stillingen som generalsekretær som åremålstilling i 3 år, med mulighet for forlengelse.

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjonmed i underkant av 30 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Vi har15 ansatte sentralt og 7 ansatte lokalt, primært fylkes-/regionsekretærer.Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo.

Nei til EUs overordnede må er å forhindre at Norge blir medlem av EU.

Innhold i stillingen:

Generalsekretæren er organisasjonens daglige administrative leder med overordnet personallederansvar for de ansatte og administrativt ansvar herunder økononomiansvar. Generalsekretæren har ansvar for praktisk og saksbasert forberedelse i Nei til EUs styringsorganer; landsmøte, rådsmøter, styre og styrets arbeidsutvalg, og har ansvar for at politiske prioriteringer og vedtak blir fulgt opp.

Viktige oppgaver for generalsekretæren er medlemsverving inkl.fokus på bredde og mangfold, inntektsbringende arbeid, sikre gode administrative rutiner blant annet i samarbeid med fylkeslagene, og å sikre at arbeidet på ulike saksområder skjer planmessig.

Vi trenger en generalsekretær som:

 • deler Nei til EUs politiske hovedmålsetting
 • har organisasjonserfaring
 • har ledererfaring, inkl. erfaring fra økonomistyring og personalansvar
 • arbeider strukturert og planmessig
 • har gjennomføringsevne
 • har utpregede samarbeidsevner
 • tar ansvar og er selvstendig
 • har stor arbeidskapasitet
 • er fleksibel med hensyn til arbeidstid
 • har utdanning på høgskole/universitetsnivå

Vi tilbyr:

 • mulighet til å være en nøkkelperson i en av landets viktigste politiske organisasjoner
 • deltagelse i et spennende politisk påvirknings- og endringsarbeid
 • dyktige medarbeidere og tillitsvalgte
 • et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktig lønn inkl. tjenestepensjonn 

Det tas sikte på oppstart i stillingen fra august 2012.

Søknadsfristen er 4. mai 2012. Søknader med CV sendes elektronisk til leder Heming Olaussen; heming.olaussen@neitileu.no.

Ved spørsmål, kontakt Heming Olaussen tlf. 901 55 894 ellergeneralsekretær Per Kristian Dotterud, tlf. 905 02 833

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook