Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU positive ti...

Nei til EU positive til Hagas hjemfallsordning!

Nei til EU mener Regjeringas ordning for sikring av nasjonalt eierskap til vannkrafta gjennom hjemfallsordninga er et viktig og nødvendig skritt på basis av EUs utidige innblanding gjennom dommen i EFTA-domstolen i sommer.

Nei til EU håper og forventer at Stortinget slutter seg til dette, og har forventninger til at også nei-partiene i opposisjon ser positivt på løsninga som er valgt, sjøl om den ikke er optimal pga. EU-dommen. Det finnes alltid detaljer og sider ved en slik sak som kan diskuteres, men det er viktig at Norge står mest mulig samla overfor EU.
Vi hilser velkommen at bare staten kan erverve over konsesjonsgrensa og ordningen med omgjøring til tidsuavgrensa eierskap uten hjemfall for andre offentlige eiere.
Med dette mener Nei til EU at Regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen på en god måte.
Heming Olaussen
leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook