Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU på konferan...
Helle Hagenau, Bodil Erichsen, Magnhild Folkvord og Kathrine Kleveland fra Nei til EUs kvinneutvalg.

Helle Hagenau, Bodil Erichsen, Magnhild Folkvord og Kathrine Kleveland deltok fra Nei til EU på likestillingskonferanse. 

Nei til EU på konferanse om EUs likestillingspolitikk

Nei til EUs kvinneutvalg deltok på konferanse om EUs likestillingspolitikk. En konferanse til ettertanke, men med klar EU-positiv slagside.

Det skjer både positive og negative ting på likestillingsfronten i EU – men hvor går grensen for EUs kompetanse i slike spørsmål? Og hva er viktigst, politikkens innhold eller demokratiske prosesser?  På denne konferansen, arrangert av CORE (Kjernemiljø for likestillingsforskning ved UiO) og ISF (Institutt for samfunnsforskning) i Oslo, lot ikke folkestyret til å ha særlig høy prioritet.

Den danske jussprofessoren Kirsten Ketscher hevdet at EU-domstolen er både dyktig og modig, når den ser bort fra politiske vedtak og diskusjoner i unionen og i stedet legger Romatraktaten og andre grunnleggende avtaler til grunn for sine avgjørelser. EU domstolene er et godt bekjentskap for kvinner, sa hun og viste begeistret til flere vedtak der domstolen var mer progressiv enn politikerne. På den måten ble EUs demokratiske underskudd blottstilt, uten at det møtte nevneverdig kritikk. Det burde vært en tankevekker for de som ønsker seg inn i EU for å påvirke. Denne siden av EU-domstolens praksis viser jo også hvor umulig det er å endre de opprinnelige og fundamentale betingelsene for EU-samarbeidet.

Finske Johanna Kantola redegjorde for utfordringene likestillingspolitikken nå møter innad i EU. I møte med økonomisk krise så vel som flyktningetilstrømningen nedprioriteres likestillingstiltak. Blant annet reduseres finansiering av ulike prosjekter. Dessuten forsker hun på effekten av EUs likestillingspolitikk, og ser et økende gap mellom ord, ambisjoner og lovgivning på den ene siden og kvinners faktiske muligheter på den andre siden.

Statssekretær Elsbeth Tronstads nokså intetsigende innlegg ble kommentert av Europabevegelsens Jan Erik Grindheim og Senterpartiets nestleder Anne Beate Tvinnerheim. Som vel eneste EU-motstander blant innlederne, klarte hun seg godt. Blant annet minnet hun om at kvinnene selv taper på den økonomiske konkurransepolitikken, selv om kvinnenes deltakelse i produksjonslivet bidrar til økt verdiskaping i samfunnet som helhet. For øvrig understreket Tvinnerheim at overnasjonale domstoler/institusjoner har for stor makt. Det må være det norske storting som bestemmer vår likestillingspolitikk.

Stipendiat Helena Seibicke presenterte EWL (European Women’s Lobby), hvoretter seniorforsker Cathrine Holst avsluttet sitt foredrag med høyst relevante debattforslag. Europabevegelsens leder, Jan Erik Grindheim, ledet den påfølgende paneldebatten, med representanter for LO, JURK, KS, BLD og Organisasjon mot offentlig diskriminering. Ingen tok opp tråden, men interessante synpunkter og informasjon fulgte.

Om vi ikke fikk satt veldig tydelig preg på programmet, var det i alle fall nyttig og lærerikt for noen kvinnelige EU-motstandere å delta på konferansen. En god del til ettertanke, men ingen inspirasjon til å endre standpunkt.

Statssekretær Elsbeth Tronstad, Kathrine Kleveland og Anne Beathe Tvinnereim. Helle Hagenau, Bodil Erichsen, Magnhild Folkvord og Kathrine Kleveland fra Nei til EUs kvinneutvalg. Kirsten Ketscher fra Københavns Universitet og Helle Hagenau fra Nei til EU. Paneldebatt under kvinnekonferansen, ledet av Jan Erik Grindheim fra Europabevegelsen.
© Kathrine Kleveland

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook