Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU på Globalis...
Globaliseringskonferansen

Nei til EU på Globaliseringskonferansen

Globaliseringskonferansen er Norges største politiske konferanse, og samlet nesten 2000 deltakere ved forrige konferanse i 2008. Også i år er Nei til EU med og arrangerer delseminarer.

I år byr vi på et bredt og spennende program, med debatter, seminarer, foredrag, workshops, teater, film, konserter og mye mer.  Vi håper du vil bli med på årets mest spennende konferanse!
 
 Globaliseringskonferansen arrangeres av nettverket Norges Sosiale Forum (NSF), som er den norske avleggeren av Verdens Sosiale Forum. Dette er en mangslungen verdensomspennende bevegelse som arbeider for en mer rettferdig verden.
 
 Bak konferansen står en rekke ulike bidragsytere. At miljøorganisasjoner, fagbevegelse, solidaritetsorganisasjoner, partier og ungdomspartier på venstresiden, kvinneorganisasjoner med flere samarbeider om konferansen sørger for et bredt spekter av temaer og ulike vinklinger.
 
 Nei til EU er bidragsyter til konferansen, både gjennom at vi arrangerer møter, og ved at vi har en stand der hele helgen. På møtet Trumfer EU FNs kvinnekonvensjon? drøftes det blant annet hvilke endringer som skjer i EUs likestillingspolitikk etter Lisboatraktaten, og om dette vil få konsekvenser for norsk likestillingsarbeid? Hva gjør Norge i EUs kampgrupper? er et annet spørsmål som stilles i løpet av konferansen. På dette møtet stiller blant andre Stine Rødmyr, Stein Ørnhøy og Nikolai Astrup til debatt. Ungdom mot EU er også medarrangør på stormøtet: Asylpolitikk - solidaritet eller fremmedfrykt? Et sentralt tema her er hvordan norsk asylpolitikk har utviklet seg gjennom Schengen-avtalen og Dublin-samarbeidet. I tillegg er EU-spørsmålet direkte eller indirekte involvert på andre møter også. For eksempel står EUs vikarbyrådirektiv sentralt på møtet Kampen for faste ansettelser
 
 Av andre sentrale tema kan vi nevne klima, krig, antirasisme og jordbrukspolitikk.
 
 I tillegg til disse smakebitene har vi selvfølgelig kultur på programmet! For fullstendig program og praktisk informasjon gå inn på våre nettsider www.globalisering.no . Der kan du lese om alle møtene og finne info om innlederne.
 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook