Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU oppfordrer...
Frihetsrommet
© Pål Hansen alias UKRUT.no

Nei til EU oppfordrer Kristelig Folkeparti

Vil KrF forsvare ostetollen i en borgerlig regjering?

Da regjeringen i fjor høst endret tollregimet for en del oster og kjøtt, ble dette støttet av KrF. Overgangen fra kronetoll til prosenttoll innebar en styrking av tollvernet mot den økende matimporten fra EU.

Nei til EU forventer at KrF også forsvarer dette tollvernet i eventuelle regjeringsforhandlinger eller som støtteparti for en ny borgerlig regjering. Dette er å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen i praksis. Tiltaket er også i tråd med KrFs uttalte ønske om å erstatte import av landbruksvarer fra EU med varer fra fattige land, jf forslaget til politisk program på helgens landsmøte (programforslaget side 152).

Importen fra EU har økt voldsomt

Importen av matvarer (landbruksvarer) fra EU har økt kraftig siden EØS-avtalen ble inngått, en femdobling på under tyve år ifølge Europautredningen. Den økende importen er et problem for norsk landbruk og fortrenger varer fra fattige land.

EØS-avtalen gjelder i utgangspunktet ikke landbruksvarer. Kvotene på handel mellom Norge og EU er imidlertid økt flere ganger. Utviklingen har vært ensidig slik at det er importen til Norge som øker. Landbruksvareimporten fra EU er 24 milliarder kroner i året, mens vi eksporterer til EU for 3 milliarder. Handelsforholdet i 1995 var 1 til 4, nå er det nærmere 1 til 8 i EUs favør.

EØS-avtalens artikkel 19 og protokoll 3

Artikkel 19 i EØS-avtalen sier at Norge og EU skal møtes annet hvert år og gjennomgå handelen med landbruksvarer. Målet er en gradvis liberalisering, men handelen skal være til gjensidig fordel og innenfor rammene av partenes landbrukspolitikk. Så langt har handelen økt nokså ensidig til fordel for EU. Den nye avtalen gjeldende fra 2012 øker EUs ostekvote til 7200 tonn, og det er kvoter på flere hundre tonn storfe, kylling og svin. Avtalen omfatter også grønnsaker, frukt, blomster og fôrvarer.

Bearbeidede varer, som pizza og bakevarer, er regulert i en egen EØS-protokoll (nr 3). Her er det i utgangspunktet frihandel, men partene har lov å bruke tiltak som toll for å utjevne industriens råvarepriser.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook