Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU om regjerin...
EØS?
© Pål Hansen alias UKRUT.no

EØS-avtalen skal utredes.

Nei til EU om regjeringas EØS-utvalg: - Burde også utredet alternativer

Nei til EU er svært fornøyd med at vårt initiativ fra 2008 om en full gjennomgang av EØS-avtalen blir en realitet. Vi ser fram til at fakta og kunnskap om EØS-avtalens konsekvenser for det norske samfunn i vid forstand blir framlagt for det norske folk, slik at vi for første gang kan få en bred og åpen EØS-debatt i Norge.

Vi har tillit til at utvalget under Sejersteds og Stubholts ledelse vil arbeide på en måte som har «tillit i alle leire», som utenriksminister Støre har uttrykt det. Nei til EU har merket seg at utvalget har medlemmer som tidligere har uttalt seg som klare EU-tilhengere og forsvarere av EØS-avtalen, men at det også er funnet plass til andre med et mer kritisk syn.

Nei til EU er også glad for at utvalget har fått i mandat å gjennomføre en åpen prosess der mange skal høres. Vi tar det som en selvfølge at Nei til EU blir representert i referansegruppa som skal opprettes.

Nei til EU vil beklage at utvalget ikke har fått i oppdrag å utrede alternativer til EØS. En reell debatt om EØS-avtalens konsekvenser vil etter vår oppfatning kunne synliggjøre at avtalen har vesentlige svakheter og tvinger Norge til å føre en politikk som ikke deles av et flertall her i landet. En slik tilnærming vil kunne ha som konsekvens at Norge bør søke en annen samarbeidsform med EU. En slik debatt vil bare kunne bli reell om alternativer blir utredet.

Nei til EU vil være en pådriver for at alternativer blir utredet på andre måter.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook