Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU med optimis...
Nei til EUs arbeidsutvalg 2008

Nei til EUs nye arbeidsutvalg, med leder Heming Olaussen i spissen. I tillegg sitter også Torunn Kanutte Husvik, Maria Walberg og Erlend Fuglum i AU.

Nei til EU med optimistiske ambisjoner for 2008

På landsmøtet til Nei til EU på Sørmarka i helga ble det vedtatt å satse på klima- og miljøspørsmålet som sak nummer én i 2008.

- Regjeringa og Stortinget må levere på klimameldinga. Norge har alle muligheter til å gå foran og være et foregangsland på dette viktigste politiske spørsmålet i vår tid. Den muligheten må gripes, sa Nei til EUs leder Heming Olaussen i sin avslutningstale. Han framholdt at norske folkevalgte ikke må la seg hindre av et baktungt EU i å få tatt de nødvendige grep, enten det gjelder klimapolitikk eller miljøgifter. Miljøargumentet har alltid vært et nei-argument, og vi skal sørge for at det fortsetter å være slik, sa Olaussen, etter at Natur og Ungdoms leder Bård Lahn hadde talt til landsmøtet om nødvendigheten av at Norge holder seg utenfor EU dersom Norge skal kunne gjøre en forskjell i klimakampen.

Landsmøtet vedtok å skjerpe kampen mot EØS-avtalen, og slutter seg til kravene fra Senterungdommen og Sosialistisk Ungdom om en offentlig utredning om alternativer til EØS.

- Denne avtalen har vist seg å ha så mange ulemper for Norge, at vi må få en åpen og demokratisk debatt fram mot stortingsvalget 2009. Alternativer finnes, og det handler ikke om medlemskap i unionen, understreket Olaussen.

Nei til EU vil fortsette sitt arbeid for å få Norge til å legge ned veto mot tjenestedirektivet. Leder av transportarbeiderforbundet, Per Østvold, hilste landsmøtet fra fagbevegelsen, og la vekt på at mulighetene for at denne kampen kan vinnes har økt betydelig, etter at Fellesforbundets landsmøte sluttet seg til veto-kravet i oktober.

Landsmøtet ga ellers uttrykk for full støtte til den europeiske felleskampanjen for kravet om folkeavstemninger om Lisboatraktaten, etter at lederen for kampanjen, Thomas Rupp, hadde gjennomgått de mange mulighetene for at det kan bli folkeavstemminger i enkeltland, sjøl om EU-toppene er livredde for dem og gjør alt for å hindre dem.

Landsmøtet gjenvalgte Heming Olaussen (SV), Maria Walberg (uavh,) og Torunn Kanutte Husvik (Ap) i toppledelsen. Ny i arbeidsutvalget blir tidligere leder av Senterungdommen, Erlend Fuglum. Den nye lederen av Kristelig Folkepartis Ungdom, Kjell Ingolf Ropstad, ble valgt inn i Nei til EUs råd.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook