Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU lynforbanne...

Nei til EU lynforbannet på Dag Terje Andersen

- Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen prøver seg med skitne triks når han nå vil trumfe gjennom hastebehandling av tjenestedirektivet, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Denne uken ble det kjent at næringsministeren har sendt ut et høringsbrev som i realiteten gir kun seks ukers frist til å uttale seg om en så kontroversiell og omdiskutert sak. Brevet ble sendt rett før julehøytida den 22. desember med høringsfrist allerede 22. februar 2007. Normal høringsfrist i viktige saker er 12 uker.

- Norsk samfunns- og arbeidsliv har forventa at regjeringen ville foreta en skikkelig vurdering av konsekvensene av tjenestedirektivet. I stedet introduserer ministeren "den omvendte bevisbyrde" der han ber høringsinstansene fortelle regjeringen om direktivet har konsekvenser for norsk lov- og regelverk, påpeker Heming Olaussen.

Han minner om at regjeringen i Soria Moria-erklæringa og i den nylig vedtatte Europameldinga lover både ny åpenhet, demokratisk medvirkning og grundige prosesser i behandling av EU- og EØS-saker.

- Det tok Andersen mindre enn to uker å glemme løftene i Europameldingen, sier en meget overrasket Nei til EU-leder.

Nå har Nei til EU sendt et protestbrev til statsminister Jens Stoltenberg.
Der krever Heming Olaussen en grundig konsekvensvurdering og at høringsbrevet trekkes tilbake. Han fremhever at regjeringen har all verdens tid. Norge har tre år på seg til å eventuelt implementere direktivet i norsk lov.

- Nå er det opp til statsministerens demokratiske sinnelag om det gjøres noe med denne fadesen, sier Heming Olaussen, som peker på at også SV og Senterpartiet må bidra til å rydde opp i den uklarhet som nå er skapt.

Brevet til Stoltenberg følger vedlagt.

For ytterligere kommentarer:

Heming Olaussen, leder i Nei til EU, telefon 901 55 894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook