Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU krever nors...
© Eivind Formoe

Heming Olaussen overleverer Nei til EUs høringsuttalelse til politisk rådgiver Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet.

Nei til EU krever norsk veto mot tjenestedirektivet

Pressemelding fra Nei til EU 22. februar 2007: Nei til EU har levert høringssvar til Nærings- og handelsdepartementet - og angir et stort antall grunner til at Norge bør reservere seg.

I Nei til EUs grundige og omfattende høringssvar til Nærings- og handelsdepartementet, angir organisasjonen en rekke grunner til at Norge bør reservere seg mot dette inngripende direktivet i norsk arbeids- og samfunnsliv.

- Vi peker på en rekke punkter som er så uklare i den siste direktivteksten, at det kreves et grundig og omfattende arbeid fra regjeringen med å utrede konsekvensene av direktivet, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Nei til EU minner om at Norge har inntil 3 år på å behandle direktivet. Det er ingen grunn til hastverk.

- Nei til EU synes det er lite beroligende at den norske oversettelsen av direktivet skjemmes av feil og unøyaktigheter, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

I en egen tilleggsutredning imøtegås både regjeringens argumentasjon om at direktivet har få konsekvenser, og LOs juridiske avdelings bagatellisering av tjenestedirektivet. (Håkon Helle: Fagbevegelsen og tjenestedirektivet, januar 2007).

I en annen utredning, som er gjort på oppdrag for Nei til EU, KrF, SV og Senterpartiet, gjennomgår førsteamanuensis Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø 2006-direktivet opp mot det opprinnelige direktivet. Hans oppsiktsvekkende konklusjon er at den siste versjonen er verre for Norge enn det opprinnelige direktivforslaget. Dette står i skarp motsetning til de som har forsøkt å framstille den siste versjonen som en "sterkt forbedret utgave". (Peter Ørebech: Tjenestedirektivet 2006 - sammenlignet med 2004-utkastet og domstolskapt EU-rett, februar 2007)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook