Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU gratulerer...
Leder Heming Olaussen taler til Nei til EUs Landsmøte 2006

Nei til EUs leder Heming Olaussen

Nei til EU gratulerer statsminister Jens Stoltenberg

med regjeringas offensive klimamål som ble lagt fram i dag, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Regjeringas klimamål er at:

 •  

  Norge skal overoppfylle sin del av Kyotoavtalen ved å skjerpe Kyoto-forpliktelsene med 10 prosentpoeng innen 2012.

   

 •  

  Norge skal forplikte seg til å kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp innen 2020.

   

 •  

  Norge skal ta ansvar for å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp innen 2050.

   

– Vi gleder oss over at Norge nå igjen kan bli et foregangsland i kampen mot de skadelige klimaendringene. Norge er først ute med å vedta så omfattende målsetninger, og vi håper at EU og resten av Europa vil følge etter, sier Heming Olaussen.

I mars vedtok EU sitt mål om 20 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2020.

– Den europeiske miljøbevegelsen ble skuffet over EUs lite ambisiøse mål.

Nei til EU håper den norske regjeringas mer offensive klimamålsetninger kan bidra til at flere EU-land går lenger enn unionens utilstrekkelige mål, sier Heming Olaussen.

For spørsmål og kommentarer kontakt Heming Olaussen, leder i Nei til EU, på 90 15 58 94

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook