Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU følger Stor...

Nei til EU følger Stortingsvalget: Økt motstand mot EU-søknad!

Det nye Stortinget 2005-2009 får stadig flere motstandere av at det skal sendes en norsk EU-søknad i den kommende stortingsperioden.

Nei til EUs store valgundersøkelse er på nytt koplet opp mot Nettavisen/TV2s valgbarometer, denne gang målinga som ble offentliggjort 22.8.

Se Stortingskabalen slik den ser ut nå!

Ved forrige måling 1.8. var situasjonen at 75 av kandidatene var klart mot at det skal sendes søknad om norsk EU-medlemskap i stortingsperioden. 31 var for, mens 63 var usikre/visste ikke.

MÅLINGEN PR. 22.8. VISER AT:

Nei-siden har styrket seg med 3 - til 78 Ja-siden er svekket med 3 - til 28. Usikre/vet ikke-gruppen er uendret.

Nei til EUs målsetting er et blokkerende flertall etter valget 12.9. - eller minst 86 representanter.

Utviklingen ser ut til å gå i vår retning i denne valgkampen.

Heming Olaussen
leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook