Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei-sidens seier i kam...

Nei-sidens seier i kampen om Grunnlovens § 93

Styret i Nei til EU gratulerer alle som bidro til seieren i striden om grunnlovens § 93 – både i og utenfor egne rekker. Spesielt vil vi gi honnør til de stortingsrepresentanter som sto ved sine løfter til velgerne fra 2005 og som sto i mot trusselen fra enkelte parlamentariske ledere om bruk av partipisk for å bli tvunget til å stemme mot sin overbevisning og sin kontrakt med velgerne.

Fra ulike hold har det framkommet utsagn om det ubehagelige i å bli konfrontert med egne valgløfter. Dette er en del av demokratiets spilleregler, ikke minst i grunnlovssaker. Det må kunne stilles krav til kandidater som stiller til valg til landets øverste folkevalgte forsamling at de klarer å ta stilling til så alvorlige spørsmål, og at de redegjør for velgerne hvordan de stiller seg. Når derfor Høyres Inge Lønning fra Stortingets talerstol lover omkamp om § 93 i neste stortingsperiode, anser Nei til EU det som sjølsagt at alle kandidater i 2009 redegjør for sitt standpunkt i samband med nominasjonene i partiene, og for velgerne i selve valget.
Nei til EU tar avstand fra bl.a. Aftenpostens angrep på oss i samband med §93-kampanjen. At stortingsrepresentanter blir minnet på hva de lovte velgerne må være en helt ordinær del av spillereglene for et hvert politisk spørsmål. Aftenpostens og enkelte stortingsrepresentanters syting over nederlaget og forsøk på å stigmatisere Nei til EU er patetisk.
Organisasjonen Nei til EU har sjølsagt ikke framsatt trusler i denne saken. Mer alvorlig er anbefalinger om ikke å svare på politiske spørsmål før valg. Endring av Grunnloven må tas opp i to påfølgende Storting for at velgerne i det mellomliggende valg skal kunne gjøre seg kjent med de ulike kandidatenes standpunkt. En slik linje vil føre til ytterligere politikerforakt og fremmedgjøring mellom velgerne og de folkevalgte. Vi forutsetter at de som har uttalt seg ikke mener at dette kun skal gjelde i EU-saken. Det er helt vanlig at mange organisasjoner, som LO, fagforbund, næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, miljøorganisasjoner osv.
ber kandidatane klargjøre sine standpunkt overfor velgerne i ulike saker og på den måten påvirker noe så viktig som sammensetningen av Stortinget i fire år. Dette er ekstra viktig i grunnlovsspørsmål. Som professor Trond Nordby har påpekt, forutsetter nettopp prosedyren for grunnlovsendringer at spørsmålet avgjøres over to stortingsperioder med valg i mellom slik at velgerne kan ta stilling til endringsforslagene. Alle forsøk på å holde representantenes synspunkter hemmelige overfor velgerne må i spørsmål om endring av grunnloven oppfattes som grunnlovsstridige.
Nei til EU kan love at vi vil stille alle kandidater ved stortingsvalget
2009 EU-relevante spørsmål. Vi forutsetter at kandidatene vil ønske å svare for seg, i tråd med demokratiske prinsipper for åpenhet overfor velgerne. Det er tross alt ikke fargen på slips eller kjoler som skal avgjøre hvem som skal velges til Stortinget.
………………
Kommentarer/mer informasjon:
Heming Olaussen
leder Nei til EU
Mobil: 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook