Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Myter og fakta om EU 1
Myter og fakta 1 - side 1

Myter og fakta om EU 1

Europabevegelsen påstår at Norge er «90 prosent EU-medlem». De hevder også at Norge «... er mer integrert i EU enn medlemslandet Storbritannia.» Det stemmer ikke med fakta.

Norge er «90 prosent medlem av EU» (1) hevder Europabevegelsen

Fakta: EØS-avtalen omfatter under 10 prosent av et EU-medlemskap

Europabevegelsen hevder også at Norge «... er mer integrert i EU enn medlemslandet Storbritannia.» (2)

Det stemmer ikke med fakta.

  • Den mest omfattende avtalen Norge har med EU er EØS, som knytter Norge til EUs indre marked for handel. Det aller meste av alt det EU befatter seg med ligger utenfor EØS. EU vedtar mer enn ti ganger så mange lover som det Norge innfører gjennom EØS. I tiårsperioden 2000-2009 ble totalt 3 119 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. EU vedtok samtidig 34 733 rettsakter. (3) EØS utgjorde altså 8,9 prosent av EU-lovene.
  • Norge er mindre integrert i EU enn noe medlemsland. Vi fører en selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk, med en aktiv rolle blant annet i de internasjonale klimaforhandlingene og i handelsorganisasjonen WTO. Utenfor EU har vi full råderett over fiskeripolitikken og landbrukspolitikken. Vi slipper EU-mynten euro og bestemmer selv over pengepolitikken. Dermed kan vi styre renten og kronekursen slik hensynet til stabil økonomi, velferd og sysselsetting krever. Denne handlefriheten ville vi miste som EU-medlem.

Noter
1) Tidligere generalsekretær Grete Berget i Dagbladet 7. april 2009.
2) Europabevegelsens hefte Underveis, 2008.
3) Tall hentet fra EUs lovdatabase EUR Lex og EFTA-sekretariatets årsrapporter. EU-tallet gjelder kun ny sekundærlovgivning. Et samlet søk på alle EUs lovvedtak, endringer, publiseringer, avtaler med andre land og avtaler mellom medlemslandene gir utrolige 47 940 rettsakter i perioden.

Dette er første løpeseddel i Nei til EUs serie om myter i norsk EU-debatt. Neste myte: Norge er EU-medlem uten innflytelse.

Meld deg inn i Nei til EU!
SMS: «NTEU namn og adressa di» til 2030
Telefon: 22 17 90 20
www.neitileu.no

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook