Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Motkreftene samles i G...

Motkreftene samles i Gøteborg

I helgen starter EU-toppmøtet i Gøteborg. Men det er ikke bare stats- og regjeringssjefene i EU som samles i Gøteborg disse dagene. Det gjør også EU-motstandere fra hele Europa, oppildnet av det irske nei til Nice-traktaten i forrige uke.

Fra Norge mobiliserer Gøteborgaksjonen for å vise solidaritet med EU-motstandere i EU og i søkerlandene. Vi står skulder ved skulder med våre danske og svenske venner som kjemper en kamp for velferd og mot euro og ytterligere økonomisk integrasjon i EU. Hele 29 organisasjoner stiller seg bak Gøteborgaksjonen i Norge, som Nei til EU er en av initiativtakere til. Vi stiller egen norsk blokk i de ikke-voldelige demonstrasjonene til "Nettverket Göteborg 2001" og "Gøteborgaksjonen 2001 - for et annerledes Europa".

;Protester mot EU
Vi reiser for å demonstrere mot et EU som er en stadig større trussel mot folkestyre, miljø og solidaritet. Stadig flere beslutninger tas i Brussel. Stadig flere beslutninger tas med kvalifisert flertal i stedet for enstemmighet. Nice-traktaten forsterker denne utviklingen og gir de store landene enda mer makt på bekostning av de små. Det er denne utviklingen som stadig flere i EU protesterer mot.

Det er denne utviklingen irene sa nei til i forrige uke. Det irske folk sa ikke nei til øst-utvidelsen. De sa nei til en ny EU-traktat som sentraliserer mer makt til Brussel og som øker de store landenes makt på bekostning av de små. Irene frykter for sin nøytralitet og motsetter seg militarisering av EU. Irene er blitt grundig lei av maktarrogansen til politikere og byråkrater i Brussel, som til og med legger seg opp i enkeltposter i deres statsbudsjett.

;Irland og søkerlandene taper på Nice
Det irske folk har stått i mot propagandaen om at Nice-traktaten er nødvendig for å muliggjøre øst-utvidelsen. Det er de store landene i EU, med Tyskland og Frankrike i spissen, som har ansvaret for at øst-utvidelsen nå kan bli forskjøvet. Det er disse landene som presset igjennom økt stemmevekt for seg selv i EUs institusjoner i Nice-traktaten. Irland er sammen med Danmark, Finland og Luxembourg de landene som taper mest på de nye stemmerettsreglene i Nice-traktaten.

Blant de øst- og sentraleuropeiske søkerlandene er det bare ett land (Polen) som vil tjene på en omfordeling av stemmer til fordel for de store landene. Søkerlandene skal være glad dersom det irske nei fører til endring av stemmerettsreglene som ligger i Nice-traktaten.

;Everything but solidarity
EU forsøker å framstå som progressive i miljøpolitikken. Dersom man bruker George W. Bush som målestokk, kan de fleste slå seg på brystet og si man har en bra miljøpolitikk. Men man redder ikke verdens miljø på den måten. EU ble ikke etablert for å utjamne forskjellene i verden eller løse miljøproblemene. EU`s indre marked ble etablert for å skape økt vekst blant de landene som deltar. Euro`en ble lansert for å forsterke den interne konkurransen ytterligere. I dag øker forskjellene, både internt i EU og mellom EU og land utenfor EU. Med Schengen bygger man murer for å holde den fattigste delen av verden ute.

;Tre ganger nei
I september sa danskene nei til euro og ytterligere økonomisk integrasjon. I mars sa sveitserne nei til å søke medlemskap i EU. I forrige uke sa irene nei til Nice-traktaten. I søkerlandene vokser motstanden mot EU. Det skyller en EU-kritisk bølge over Europa. Den vil komme til uttrykk i Gøteborg i helga, der mer enn 1500 nordmenn vil demonstrere sammen med meningsfeller fra hele Europa.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook