Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Miljøbyråets nye klima...

Miljøbyråets nye klimarapport

NTB meldte 15. november at «EUs klimainnsats gjør skam på Norge». Og skriver videre: «Mens EU-landene er på god vei til å oppfylle sine klimaforpliktelser, må Norge kjøpe seg fri fra problemene.» Grunnlaget for artikkelen er en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA Report 9/2009 «Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009»).

Rapporten gir et mer nyansert bilde av situasjonen:

  • Forventningen om at EU skal innfri Kyotoforpliktelsene bygger også på store mengder kvotekjøp fra land utenfor EU, omtrent en fjerdedel av reduksjonene. Norge er langt fra alene om å eventuelt måtte «kjøpe seg fri».
  • Ut fra dagens tiltak nås forpliktelsene ikke. Forventningen forutsetter altså at EU og EU-landene raskt gjennomfører nye tiltak.
  • EU sliter med kraftig vekst i transportutslippene, en økning på hele 26 prosent fra 1990 til 2007.
  • I rapporten heter det: «All but one EU Member State as well as all other EEA member countries anticipate that they will meet their commitments under the Kyoto Protocol.» Her fremgår det altså at Norge (som er medlem av Miljøbyrået) også foventer å innfri våre Kyotoforpliktelser.

EEAs rapport kan leses i sin helhet på Miljøbyråets nettsider:

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2009_9

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook