Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mer midlertidige anset...
Vikarbyrådirektivet
© NtEU

Mer midlertidige ansettelser er EU-tilpassing

Norge blir et mer og mer EU-likt samfunn, særlig gjennom en EØS-avtale som ble noe helt annet enn hva vi ble lovet. 10 000 direktiver og forordninger har blitt innført i norsk lov siden 1992. Nå går H/Frp i front for en mer EU-lik arbeidslivpolitikk, med sine harde angrep på arbeidsmiljøloven. 

LO gjennomførte i januar 2012 en politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv, fordi direktivet fører til mer bruk av vikarer og svekking av retten til faste stillinger.

Norges tilslutning til EØS-avtalen og østutvidelsen med fri flyt av arbeidskraft, sammen med oppheving av begrensingene til bemanningsselskapene og innføringen av EUs vikarbyrådirektiv i EØS har lagt grunnlag for en dramatisk endring av norsk arbeidsliv. Bemanningsbransjen vokser sterkt og tilbyr nå arbeidskontrakter «uten garantilønn». Arbeidstakerne blir «ansatt» uten å vite hvor mange timer de får jobbe i uka.

Målet med EUs vikarbyrådirektiv er økt bruk av vikarer og innleid arbeidskraft. Fremfor faste ansettelser, er direktivet en drivkraft for midlertidige arbeidsforhold. Direktivet, som er innført i EØS-avtalen, pålegger Norge å fjerne alle hindringer for bruk av vikarer og innleid arbeidskraft som ikke er begrunnet i såkalte «allmenne hensyn».

Kunnskapssentret De Facto påviser i rapporten/pamfletten Mot et tredelt arbeidsliv hvordan EØS-avtalen har endret norsk arbeidsliv, ti år etter EUs østutvidelse. De Facto beskriver denne tredelingen:

● A-laget blant arbeidstakerne jobber i norske organiserte bedrifter med ryddige forhold.

● B-laget er hyret av bemanningsbransjen og er gjerne øst-europeere. De er dårlig organisert, men går på «lovlig» minstelønn, ofte uten betaling for overtid og har ulovlige arbeidstidsordninger.

● C-laget kommer fra hele verden, er helt uorganisert og utsatt for omfattende ulovligheter.

Mer info:

Tredelt arbeidsliv: Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen (pamflett, pdf)

Mer midlertidige ansettelser er EU-tilpassing (løpeseddel, pdf)

Faktaark 4/11: Faste ansettelser for fall

Vett 3/11: På kollisjonskurs

De Facto-rapport 4/14: Mot et tredelt arbeidsliv

Demningen brister  (pamplett, pdf)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook