Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mer maktkonsentrasjon...
EUs flagg
© nn

Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap.

Mer maktkonsentrasjon med Lisboa-traktaten – et langt skritt mot Europas Forente Stater

For femten år siden ga det norske folk et klart svar i valget mellom folkestyre eller union. Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktstyrt og markedstro EU kolliderer med det norske folks motstand mot fjernstyring fra Brussel.

Lisboa-traktaten er nå ratifisert av alle EUs medlemsland. Den omstridte traktaten vil i følge det svenske formannskapet tre i kraft 1. desember 2009.

Med EUs nye traktat tar unionen et nytt, betydelig steg i overnasjonal retning. Mer makt flyttes til EU bl.a. innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, den økonomiske politikken, sysselsettingspolitikken og på politi- og justisområdet. EU får en egen president, utenriksminister og diplomatkorps, domstolen får mer makt og kan dømme på nesten alle områder, og EU-rettens rang over alle nasjonale lover fastslås i traktaten.

Medlemslandene mister vetoretten på en rekke områder som offentlige tjenester, energi- og forskningspolitikken og budsjettet. Også innenfor utenrikspolitikken – der hovedregelen er enstemmighet - skal det nå være flertallsvedtak bl.a. om oppbyggingen av diplomatvesenet, valg av utenriksminister og et nytt EU-fond for finansiering av utenrikspolitikk.

De minste landene mister mest innflytelse i det lovgivende EU-rådet gjennom nye stemmeregler. Tyskland dobler for eksempel sin stemmeandel, og Frankrikes andel øker med over 50 prosent. Mens Danmark og Sverige får en nedgang på hhv. 37 og 46 prosent. Tyskland har i dag en stemmevekt som er 4 ganger større enn Danmark. Med de nye reglene blir den 15 ganger større. Et medlemsland med Norges befolkning vil få langt mindre innflytelse enn i dag. Vår stemmeandel i EU-rådet ville være ca 1 prosent og i EU-parlamentet 1,5 prosent.

Traktaten gir fremdeles ikke parlamentet adgang til å fremme lovforslag, det er det fortsatt bare EU-kommisjonen som kan gjøre. I tillegg fratar Lisboa-traktaten de folkevalgte nasjonalforsamlingene enda mer makt. Hadde EU ønsket en virkelig demokratisk reform, burde unionen i stedet flytte beslutningsmyndighet tilbake til de nasjonale parlamentene.
Ved et eventuelt EU-medlemskap vil Norge med Lisboa-traktaten være tvunget til å akseptere euroen, tvunget til å ruste opp militært, samtidig som Norge vil få enda mindre innflytelse i EU gjennom de nye stemmereglene samt bli del av en stor maktblokk. Dermed vil Norge eventuelt bli uinteressant som brobygger i fredsforhandlinger, klimaforhandlinger og andre internasjonale prosesser.

Lisboa-traktaten står ikke for noen ny kurs i EU. «Det nye EU» er bare mye mer av den gamle unionen: Økt sentralisering av beslutningene, ensretting i utenrikspolitikken og mindre makt til små land. Lisboa-traktaten er et langt skritt mot Europas Forente Stater.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook