Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mediebildet uke 17: Sj...
Krev åpenhet om TISA!
© Nei til EU

Åpenhet om TISA-forhandlingene og TISA-frie kommuner er blitt et folkekrav.

Mediebildet uke 17: Sjølråderett på prøve, vervekampanje og mobilisering mot TISA

Vervekampanja fikk ei fin avslutning 1. mai, der både EØS og TISA sto i fokus mange steder. Et stort og aktivt Nei til EU må til for å bremse dem som vil avgi suverenitet til EUs finanstilsyn og multinasjonale konserner.

Varslere skal tas

To varslere og en journalist sitter på tiltalebenken i Luxembourg for LuxLeaks-avsløringene om skatteunndragelser. De risikerer 10 års fengsel for å ha «viderebragt forretningshemmeligheter». Medier og journalister kaller saken en ren straffeaksjon. Men EU er vel for større åpenhet, eller hur?

Dessverre. I forrige uke vedtok EU-parlamentet et direktiv om forretningshemmeligheter, Trade Secrets DirectiveDirektivet skal gjøre det lettere å rettsforfølge lekkasjer av forretningshemmeligheter, også av LuxLeaks-typen.

Kampen mot TISA trappes opp

Flere lokal- og fylkeslag av Nei til EU holder informasjonsmøter og stands mot TISA og EØS . Politikerne begynner å føle presset fra folkemeninga. Denne uka ble Gloppen i Sogn og Fjordane erklært for TISA-fri kommune!  Saken skal opp i flere kommunestyrer, og Nordland Nei til EU har i en egen uttalelse krevd at fylkestinget gjør hele Nordland til TISA-fritt territorium

Telepati?

I det indre markedet har den «frie flyten» av mobildata snarere vært fri flyt av saftige fakturaer. Lommeboka til mang en turist har fått sjokk ved hjemkomsten.
EU-kommisjonen og parlamentet har lenge diskutert planer for å jevne ut roamingkostnadene med mål om at dette skulle skje innen 2018. Men nå har EU-systemet fått fart på seg. I juni neste år skal det koste det samme å bruke telefonen uansett hvor i Europa du befinner deg, og maksimumspriser er i effekt allerede fra 30. april i år. Det er naturligvis en gledelig melding for alle mobilselskapenes kunder.

Ekstra søtt er det når teleoperatørene markedsfører en påtvungen prissenkning som «Frihet i EU» og «Bytt til Frihet i dag»!

At denne plutselige mobile friheten også kan være en form for telepati fra Brussel for å demonstrere EUs fordeler for gjenstridige briter, ville det naturligvis ikke falle oss inn å antyde. 

Higer etter Arktis

EU-kommisjonen har presentert en strategi for å trappe opp unionens engasjement i nordområdene . Utenrikssjef Federica Mogherini og miljøkommisær Karmenu Vella ønsker å «sette et mykt fotavtrykk» i den arktiske snøen.

Tross alle vakre ord om bærekraft og miljø, legger ikke kommisjonen skjul på at det er «de enorme økonomiske muligheter» som frister. For å få større innpass er EU særlig avhengig av EØS-statene Norge og Island og av Grønland. Grønland meldte seg ut av det daværende EF i 1986, men er definert som «oversjøisk territorium» som sjølstyrt del av Danmark.

Amputerer norsk suverenitet

Norsk innordning under EUs finanssystem krever overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen. En såkalt samtykkeproposisjon er fremmet med dette som mål.

180 EØS-relevante rettsakter på finansmarkedsområdet star i kø for å bli innlemmet i EØS-avtalen hvis Norge gir avkall på sjølråderetten på dette feltet. For at Stortinget skal forsake enda mer norsk suverenitet, kreves ¾ flertall.

Trumfer dansk lov

Danskene fikk seg et sjokk denne uka. EU-domstolen i Luxembourg slo fast at bedrifter som har fulgt dansk lovgivning til punkt og prikke likevel kan få erstatningsansvar i ettertid hvis det viser seg at avgjørelser i private rettstvister er i strid med EU-retten. Når EU-domstolen kan trumfe dansk arbeidsrett med tilbakevirkende kraft, så kan EFTA-domstolen komme til å insistere på tilsvarende overformynderi overfor EØS-stater som Norge.

Moderat Obama-effekt

President Barack Obamas britiske visitt ga oss en leksjon i betydningen av frykt og følelser i en folkeavstemningskampanje . Men det ser ikke ut til at drahjelpen fra Washington til Cameron har ført til dramatiske endringer på meningsmålingene. Løpet er fremdeles jevnt mellom leave og remain, selv om sistnevnte har styrket seg et par prosentpoeng den siste uka.

Vervekampanje og Første mai

Nei til EU og våre politiske hovedprioriteringer har vært godt synlige denne uka. Paroler mot EØS, TISA og TTIP preget mange av årets 1. mai-tog. En av hovedparolene til LO i Oslo oppsummerte de tre trollene på fyndig vis: «Nei til EØS, TTIP og TISA – Vi vil ikke utkonkurrere hverandre»!

Dagen ble godt utnytta mange steder som innspurt på vervekampanja , ei kampanje som har preget aktiviteten i Nei til EU over hele landet og hvor vi særlig har fokusert på TISA.

Navn på nye medlemmer tikker inn når dette skrives. Det endelige resultatet vet vi først om noen uker. Men det er ingen grunn til å slutte å verve sjøl om den intense kampanjeperioden er over i denne omgang!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20




Lik oss på Facebook