Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mediebildet uke 15: Fl...

Mediebildet uke 15: Flyktningekatastrofen, Nederlands folkeavstemning og EØS, TTIP og TISA

Flyktningekatastrofen, Nederlands folkeavstemning og EØS, TTIP og TISA preger mediebildet denne uken.

EØS, TTIP og TISA

Årsmøtet Fellesforbundet avd. 8 har vedtatt en uttalelse som de har fått på trykk i Fri Fagbevegelse som har overskriften EØS, TTIP og TISA øker forskjellene i Norge  . De viser også til Dag Seierstad, EØS-rådgiver for SV, som sier:

– Vår EØS-tilknytning har gjort oss medansvarlige i å fremme et liberalt markedsregime i Europa med de konsekvenser det har for inntektsforskjeller, trygghet i jobben, utstøting fra arbeidslivet og utviklingen av organisert arbeidslivskriminalitet. EU har brukt den frie flyten av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft på å flytte arbeidssøkende mennesker over landegrenser, i stedet for å flytte arbeidsplasser til mennesker som har bruk for arbeidsplasser i det landet der de bor.

Tolvte forhandlingsrunde om et Transatlantisk handels og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA fant sted forrige uke i Brussel og du kan lese rapporten på regjeringen.no.  Det blir skrevet i rapporten at:

– Inntrykket man sitter igjen med etter pressekonferansen er at forhandlingene faktisk har tiltatt i intensitet og tempo.

Grane, Vefsn og Hattfjelldal Sp inviterer til åpent folkemøte om kommunereform, TISA og TTIP.

– Vi mener at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kjører kommunereformen såpass hardt fram nettopp for å legge forholdene til rette for TiSA og TTIP-avtalene. Dette er avtaler som åpner for at svære, private internasjonale selskap kan få innpass og drifte kommunale oppgaver som skoler, barnehager, omsorgsoppgaver og brannvesen.

Dette uttaler Jan Otto Fiplingdal, Grane SP, til helg.no i saken Ser sammenhenger til TTIP og TISA  .

EUs forslag til nytt våpendirektiv, etter terrorangrepene, vil gå ut over jegerne og sportsskytterne. Norge vil kunne få dette gjennom EØS-avtalen. Du kan lese hele saken hos svensjakt.se.

Artikkel 19 og GMO

– Ei kjelde i EU-kommisjonen seier diskusjonane med Noreg om liberalisering av landbruksvarehandelen tysdag var konstruktive. Eit nytt forhandlingsmøte er venta dei komande månadene. Konstruktive" forhandlingar kan vere illevarslande for norsk landbruk. Dei viktige artikkel 19-forhandlingane mellom Noreg og EU kan føre til ytterlegare liberalisering av handelen med landbruksprodukt. Dette skriver Nationen.no i ei nyhetssak som du finner bak betalingsmur her.

– Dette er EU-godkjente produkter hvor vi ikke finner helse- og miljørisiko i Norge, eller forhold knyttet til samfunnsnytte, bærekraftig utvikling eller etikk som gir grunnlag for et særnorsk forbud, sier miljødirektør Ellen Hambro til nationen.no i saken Miljødirektoratet vil tillate flere genmodifiserte planter

Flyktningekatastrofen

EU legger frem to asylforslag og du kan lese i hegnar.no  at:

– Flyktningkrisen har vist svakhetene i det felleseuropeiske asylsystemet, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans og la onsdag fram de første innspillene til hvordan bedre fordeling av ansvar og byrder kan sikres.

– Den såkalte «avtalen» mellom EU og Tyrkia, offisielt omtalt som «EU-Turkey statement», er kun en politisk erklæring og er ikke folkerettslig bindende. På denne måten har unionen og dens medlemsstater omgått nødvendige lovgivende prosedyrer som ellers er påkrevd blant annet for å sikre at internasjonale traktater ikke er i strid med menneskerettighetene eller folkeretten for øvrig, skriver NOAS i saken Deportasjoner til Tyrkia bør stoppes.

BREXIT

Vi ser ingen tegn til at det blir mindre spennende i folkeavstemningen i Storbritannia, dette kan vi lese i saken, bak betalingsmur, Nesten dødt løp om EU-medlemskap i Storbritannia  hos nationen.no

FOLKEAVSTEMNING I NEDERLAND

Hos Aftenposten.no kan vi lese at Nederlenderne sa nei:

– Nei-siden får som ventet flertall i Nederlands folkeavstemning om EU-avtalen med Ukraina. Det store spørsmålet var om valgdeltakelsen var høy nok til at avstemningen blir gyldig, og at den rådgivende folkeavstemningen har blitt et oppgjør mellom kritikere og tilhengere av unionen. Folkeavstemningen er presset gjennom av euroskeptiske grupper, og oppkjøringen har handlet om mye annet enn europeisk handelssamarbeid.

Vi vil også vise til den svært gode analysen  av folkeavstemningen i Nederland, skrevet av Eva Aalberg Undheim i nationen.no. Kate Hansen Bundt meiner nei-flertallet skyldes «generell misnøye med utviklinga i EU, på grunn av dei store krisene som EU har handtert ganske dårleg».

Samtidig ser vi at britiske EU- motstandere jubler over Nederlands nei. Du kan lese saken hos klassekampen.no

EUs utvikling

Lotta Elstads, medredaktør i  Manifest tidsskrift har intervjuet den italienske venstretenkeren Thomas Fazi,  – Man kan ikke hoppe over nasjonalstaten  . Han sier blant annet at:

– Å bryte med Eurosonen...det forutsetter velorganiserte grasrotbevegelser, mektige fagforeninger, et høyt bevissthetsnivå i befolkningen, og en seriøs politisk skolering for eksempel om de kortsiktige problemene som kan oppstå. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook