Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mediebildet uke 10: Mi...
Den europeiske sentralbanken ESB.
© CC0 Public domain

Sentralbanken ESB har minusrente på innskudd og åpner for støtteoppkjøp av usikre obligasjoner. Men hjelper det?

Mediebildet uke 10: Minusrente, pengespill om mennesker, kvinnedag – og minstelønna som ble vekk

Flyktningkrisa fortsetter å ri EU som en mare. Toppmøtene med Tyrkia ligner et pengespill om mennesker.

Det brukes en skitten kortstokk uten hjerter; EU spar opp for at Tyrkias diktatoriske president Erdoğan skal blokkere ruter. Lite tyder på at kløverdame Merkel klarer å trumfe statsminister Ahmet Davutoğlu.

Det hele er en særdeles pinlig forestilling som kan ende med en avtale i strid med internasjonale prinsipper og konvensjoner, mener både Amnesty , Europarådet og FN. EU velger å se mellom fingrene med de tyrkiske styresmaktenes grove angrep på kurdere, ytringsfrihet og demokrati .

Tyrkia har strammet tommeskruen og fått tilsagn om en dobling av de opprinnelige €3.000.000.000 de var stilt i utsikt.

Kvinnedagen markert

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble markert med god oppslutning. Paroler mot EØS, TTIP og TISA og for internasjonal kvinnesolidaritet satte preg på togene flere steder.

Dagen var samtidig en ny påminnelse om at det er for få kvinner i ledende posisjoner. Det gjelder dessverre også for Nei til EU.  «(V)i trenger flere aktive kvinner helt til topps i egen organisasjon. Nå er 7 av 19 fylkesledere kvinner, jeg vil ha flere kvinnelige tillitsvalgte i alle ledd», skriver Kathrine Kleveland .

Minstelønna som forsvant

Samme dag lanserte Kommisjonen en ny versjon av Utstasjoneringsdirektivet som skulle gi bedre sosialt vern enn originalen. Bakgrunnen er de mange protestene som fulgte etter den berykta Laval-dommen i 2007. Men den eneste synlige forbedring er for utstasjonerte vikarer.

På ande områder har det snarere blitt verre og mer ullent, der fortolkningen i siste instans blir overlatt til EU-domstolen, mener Folkebevægelsens representant i EU-parlamentet , Rina Ronja Kari. Begrepet «minstelønn» utvannes til det svært så flytende «nødvendig godtgjørelse for vern av arbeidere» . Henvisningen til at minstelønn kan fastsettes av det enkelte medlemsland er tatt vekk. Det er dermed enda mindre sannsynlig at for eksempel nordisk tarifflønn vil bli godtatt som «nødvendig godtgjørelse» for utstasjonerte arbeidere fra andre land.

Et signal om hva dette kan komme til å bety fikk vi på tampen av uka da NHO reiste krav om kraftig lønnsreduksjon for utenlandske arbeidere .

Faglig motstand mot TISA og EØS

Det murrer i fagbevegelsen. LOs fylkeskonferanse i Rogaland krever i en uttalelse at Norge trekker seg helt ut av TISA-forhandlingene .

El&IT-forbundet markerer nok en gang sin motstand mot EØS-avtalen i et godt innlegg fra forbundslederen: – Ja til handel, men uten EØS.

Og Finnmark Nei til EU arrangerte konferanse om EØS og arbeidslivet i Alta for en fullsatt sal.

Minusrente og krisetiltak

Den europeiske sentralbanken (ESB) og Mario Draghi kunngjorde torsdag nye forsøk på å gi økonomien kunstig åndedrett.

Styringsrenta (refi) ble kuttet fra 0,05 prosent til 0,00 prosent, renta på utlånsfasiliteten ble kuttet fra 0,30 til 0,25 prosent, mens innskuddsrenta ble senket helt ned til –0,4 prosent. De månedlige støttekjøpene ble kraftig økt og utvidet til det som regnes som mindre sikre obligasjoner og papirer. Virkningen ser ut til å ha vært beskjeden. – ECB-sjefen skuslet vekk muligheten for en drømmedag , ifølge en analytiker.

Frankrike er samtidig i ferd med å havne i samme bås som de utsatte kriselanda i Unionen. Landet har eurosonens nest største økonomi.

Fascister rykker fram

Brunskjorter fram i Slovakia. I øst- og sentral-Europa hvor EU skulle sikre overgang til demokrati, styrking av menneskerettigheter og vern av minoriteter, rykker fascistiske og nazistiske partier og bevegelser kraftig fram . Mens statslederne i EU satt i møte, stemte hver fjerde førstegangsvelger i Slovakia på et reindyrka naziparti. Like skremmende er at den hatske retorikken smitter over til de «ansvarlige» partiene i stadig flere land.

Landsmøte i Folkebevægelsen mod EU

I Danmark øker motstanden mot EU-medlemskapet. Stadig flere dansker krever at også de, i likhet med britene, må få holde en folkeavstemning.

Folkebevægelsen mod EU går til landsmøte denne helga med 1200 nye medlemmer og masse ny energi i kofferten! Vi ønsker dem godt landsmøte.

Standpunkt på vei

Et nytt nummer av medlemsavisa Standpunkt er i trykken. Det er ikke sikkert alle får det i posten før påske. Men du kan allerede nå lese det på nett .

Samtidig utkommer et nytt Vett-hefte: «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook