Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mediebildet i uka som...

Vi klarte det igjen! Men suvereniteten er under angrep på flere fronter.

Mediebildet i uka som gikk: Suveren forakt for suvereniteten

Ikke før var bunaden lagt vekk og sjølstendighetsdagen overstått, før Grunnloven og norsk suverenitet kom i skuddlinja. Angrepene kommer paradoksalt nok fra de samme institusjonene som Grunnloven ga opphav til; Storting og Regjering.

Forslaget fra tre Arbeiderpartirepresentanter om å endre Grunnlovens § 115 for lettere å kunne melde Norge inn i Unionen, ble heldigvis slått tilbake også denne gangen, med 113 mot 53 stemmer. De som stemte mot komiteens tilråding, dvs. for å endre Grunnloven, kom alle fra Høyre og Arbeiderpartiet .

Nei til EU og våre aktivister landet rundt har sterkt medvirka til resultatet, og nye medlemmer har strømmet til denne uka. Folk er rasende og frustrerte over at mange stortingspolitikere fremdeles nekter å respektere folkets utvetydige nei til å uthule norsk sjølråderett: Vil de aldri gi seg? Dette er nå fjerde forsøk siden 2004 på å endre spillereglene, og nå får det jammen være nok, sier Kathrine Kleveland til Dagsavisen.

ESA som kopisentral

Men norsk suverenitet er truet fra flere hold. Finanskomiteen på Stortinget leverte denne uka sin innstilling i hastebehandlingen av Norges tilpasning til EUs finanstilsyn.

Mange mener at dette ligner et politisk kupp. SV, Sp og KrF sier nei til suverenitetsavståelsen, men det hjelper lite så lenge Arbeiderpartiet og Venstre støtter H/FrP-regjeringa.

Regjeringa, med støtte fra Arbeiderpartiet, vil la EU få overnasjonal instruksjonsrett over norsk finanstilsyn. Dette er i strid med Grunnloven, ettersom Norge ikke er medlem av EU. For å omgå Grunnlovens bestemmelser mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem i, vil ikke Ap, Høyre og Frp legge myndigheten over finansmarkedet og -tilsynet i Norge direkte under EUs fire finansmarkedsorganer. Løsningen er en byråkratisk kreasjon hvor overvåkingsorganet ESA får utkast til vedtak fra EU for deretter å kopiere dem.

Siv Selvråde i villrede om suverenitet

Finansministeren hevder freidig at det egentlig er snakk om å styrke tilsynet med norske banker og finansinstitusjoner. Hvis det er hensikten, gir det ingen mening å overdra nasjonal beslutningsmyndighet til EU og ESA , påpeker utredningsleder Morten Harper.

Allerede før Stortinget har behandlet innstillinga fra finanskomiteen har ESA ansatt én mann som skal se til at Norge kopierer alle EUs beslutninger .

Selv om forslaget behandles etter § 115 nettopp fordi det er snakk om å avstå deler av norsk suverenitet, presterte Finansminister Siv Jensen å hevde i Stortinget at det slett ikke handler om selvråderetten eller hvordan Norge skal regulere norsk finansnæring!

Det er ikke mindre enn frekt av statsråden , utbrøt Liv Signe Navarsete (Sp), som lurte på om hun kunne ha hørt riktig.

I juni 2014 forsikret Frp-leder og finansminister Siv Jensen overfor ABC Nyheter at hun ville beholde den nasjonale kontrollen med finanstilsyn. Allerede i oktober samme år gikk hun bort fra det . 

Nye skremsler fra Whitehall og Downing Street

Statsminister Cameron og Remain-klubben blir stadig mer desperat i sin kampanje for fortsatt britisk EU-medlemskap. Pensjonistene får vite at de risikerer «en uverdig alderdom» mens briter flest blir informert om at de ikke lenger vil ha råd til å ta ferie på kontinentet …

Stort bedre er det ikke stelt med saklighetsnivået til vår egen regjering. EU/EØS-minister Elisabeth Aspaker postulerer freidig at «Det er i norsk interesse at Storbritannia fortsetter å være medlem av EU» .

Men myten om at tilgang til Det indre markedet er det eneste saliggjørende for et lands eksportmuligheter, har fått et alvorlig skudd for baugen. Det er land utenfor EU og EØS som har hatt aller størst vekst i eksporten til EU de siste 20 årene , viser en forskerraport.

Fredelig vikingtokt med motinformasjon

Fiskeskipperne Per-Roger Vikten og Johnny Ingebrigtsen har lagt ut på et fredelig vikingtokt der de forteller britiske fiskere og foredlingsindustrien at de ikke har noe å frykte hvis de befrir seg fra EU-medlemskapet.

Også Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen (FO), har vært intervjuet i britisk presse .

– Det norske folket har aldri angret på at vi sa nei i 1994, forklarer hun. Norge og den norske velferden har klart seg utmerket, og situasjonen ville ha vært enda gunstigere dersom vi erstatter EØS-avtalen med en frihandelsavtale.

Tidlig i uka deltok Nei til EU-leder Kathrine Kleveland i programmet Newsnight på BBC.

EU-forskrifter i ny anskaffelseslov

Anskaffelsesloven («Lov om offentlige anskaffelser») skal også opp til behandling i Tinget før sommeren. Her blir det bakt inn tre nye EU-direktiver som neppe bidrar til mindre sosial dumping. Under dagens direktiv er det en plikt for oppdragsgiver å avvise en leverandør som er dømt for visse straffbare forhold. Det nye direktivet innfører en rekke nye fakultative avvisningsgrunner, dvs. der det bare foreligger en rett til å avvise, påpeker LO.

I sin halvårlige redegjørelse om viktige EØS-saker, hevder EU/EØS-minister Aspaker at «(V)vi fortsetter arbeidet med å styrke det internasjonale samarbeidet mot kriminalitet og useriøse forhold i arbeidslivet». Hvis dette er alvorlig ment, kunne jo statsråden vise handlekraft ved å reservere Norge mot EU-direktiver og aller helst si opp hele EØS-avtalen?

Forskningssamarbeidet

har vært ett av argumentene for EØS-avtalens fortreffelighet. Men så viser det seg at dette samarbeidet koster Norge dyrt. Det brukes millioner og et stort byråkrati for å hente tilbake deler av de to milliardene som sendes til Brussel. Vi hadde fått mer forskning for pengene ved å fordele dem her hjemme , skriver tre framstående forskere i Aftenposten.

Sjølstyre og demokrati under angrep

Nye overvåkingslover som ifølge jusprofessorer er i strid med Grunnloven, stortingsflertallets overføring av finanstilsynsmyndighet til EU/ESA på tvers av folkeviljen og hemmelige TiSA-forhandlinger som tilsidesetter folkestyret inngår i et mønster hvor sjølråderetten og demokratiet er irriterende hindre for agendaen til mektige politiske og økonomiske krefter.

Systematiske angrep på demokrati og sjølstyre skaper folkelig motmobilisering. Det er tillyst demonstrasjoner mot suverenitetsavståelsen foran Stortinget den 3. juni. Det er opprettet nye underskriftsaksjoner. Og stadig flere kommuner erklærer seg TISA-frie, sist ute er Årdal i Sogn og Fjordane.

Dette kan bli en varm sommer!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook