Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Mediebildet i uka som...

Kom ikke etterpå og si at dere ikke ble advart!

Mediebildet i uka som gikk: Politikere uten kredittverdighet

Et stortingsflertall som vil forpakte bort norsk sjølråderett til EUs finanstilsyn har heller ikke denne uka klart å unnslippe nyhetsbildet, sjøl om de nok helst ville. Avgjørelsen faller mandag 13. juni.

Stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har ifølge Nationen bestemt at de ikke vil fristille sine representanter. Mandag får vi vite om det likevel er ryggrad igjen blant EU-motstanderne i disse to partiene.

Sjefen for det norske Finanstilsynet blir i praksis degradert hvis regjeringen får viljen sin. Ragnar Elias Nilsen, professor i økonomisk sosiologi ved UIT, konkluderer med at «våre reguleringsordningar verkar betre enn EU-landa sin økonomi og reguleringsordningar» […] og «at vi med ei eventuell norsk tilslutting til EUs finanstilsyn vert med på å legitimere nasjonal og internasjonal liberalisering av finanssektoren.»

Professor Martin Gjelsvik og Magne Lerø er blant mange andre røster som advarer mot tilslutning til EUs finanstilsyn og Norge som et EØS-lydrike under Brussel. 16 samfunnsøkonomer har rykket ut med et opprop der særlig Arbeiderpartiets representanter blir bedt om å våkne opp.

Tause EU-motstandere på Tinget

EU-motstanderne i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har stort sett vært tause som østers, selv etter avsløringen av at finansministeren feilinformerte Stortinget.

Hastebehandlinga før sommeren er helt nødvendig for ikke å sinke prosessen for Island og Liechtenstein, ble det hevdet. Så viser det seg at Alltinget på Island vil ta seg god tid og ikke behandler saken før til høsten. Tingmennene på sagaøya vil bruke ferien til å tenke seg godt om.

Det norske Stortingsflertallet lar seg ikke påvirke av slike realpolitiske kjensgjerninger. Det skuffer blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum .

Det som nå skjer tyder på at Grunnloven er på billigsalg , skriver Christian Torseth fra Nordland Nei til EU i sin analyse i Helgelendingen. Den harde påstanden ble dessverre understøttet da KrF sin anmodning om en juridisk utredning også ble skutt ned av Stortingets flertall. Hva er de så redde for?

LO ber om utsettelse

Mot slutten av uka gikk Gerd Kristiansen på LOs vegne ut og ba om at Stortinget må ta seg bedre tid før en avgjørelse om knefall for EU blir tatt.

LOs mange forbund og medlemmer vil nok merke seg at Ap-ledelsen vender det døve øret til dette kravet. I gamle dager lyttet Arbeiderpartiet til LO-lederen, som også har fast plass i sentralstyret. Arbeiderpartiets rolle som rent støtteparti for H/FrP-regjeringen har nok forbløffet mange av partiets egne velgere, ikke minst de som er EU-motstandere.

Det er ellers ganske spesielt at Norge, der folket sier kontant nei til EU, går stikk motsatt vei av EUs egne medlemsland. Meningsmåling viser at et stort flertall av EU-landenes egne innbyggere vil ha mer nasjonal kontroll over viktige samfunnsområder og mindre overnasjonalitet .

Fisk, bygder og handel

Fiskeeksporten til EUs indre marked har i årevis blitt brukt som argument for at EØS-avtalen er livsnødvendig. Nå vil det ifølge Aftenposten bli et problem for den samme fiskeeksporten til Storbritannia hvis britene forlater EU og det indre markedet.

Norges Bondelag avholdt årsmøte denne uka. Kathrine Kleveland fra Nei til EU holdt en hilsningstale hvor hun trakk fram kamp for norske verdier, folkestyre, for levende distrikter og mattrygghet som noe av det som forener Bondelaget og Nei til EU.

B-ordet er tabu i Brussel!

Også Dagbladet presenterte tegneserien Brexit over en helside denne uka. Imens begynner nervene å bli tynnslitte i Brussel snaut to uker før britene sier Leave eller Remain. 'Brexit' er blitt et banneord for EU-kommisjonen. Den har instruert sin kommunikasjonsavdeling om at begrepet ikke må brukes!

Svenskene vil også revurdere sitt EU-medlemskap om det skulle bli en Brexit. Så vi kan forvente at Swexit er neste ord på Kommisjonens svarteliste.

Samtidig krever stadig flere dansker ny folkeavstemning om EU -medlemskapet. 

Sommerutgaven av Standpunkt presenterer for øvrig flere spennende artikler fra og om Storbritannia.

Til slutt minner vi om at Ungdom mot EU har sommerleir fra 6. til 10. juli på Stange under slagordet Sol, sommer og selvråderett.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook