Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Må bruke eksperter m...
Heming Olaussen på talersstolen

Nei til EUs leder, Heming Olaussen på talerstolen under Landsmøtet 2007

– Må bruke eksperter med ulikt ståsted

Pressemelding fra Nei til EU 20.11.07

Nei til EU er svært fornøyd med regjeringas beslutning å utrede konsekvensene av EUs tjenestedirektiv. SV, Senterpartiet, KrF, fagbevegelsen, Nei til EU og mange andre har lenge jobbet for å få regjeringen til å komme med en utredning om direktivet.

– Dette er en seier for alle de krefter som har presset på for å få til grundige utredninger, sier leder i Nei til EU, Heming Olaussen.

Nei til EU forutsetter at utredningen blir foretatt av nøytrale eksperter, eventuelt at man bruker flere med ulike tilnærminger til direktivet og til EØS-avtalen som sådan. Utredningene må følges av en ny høring, som åpner opp for en åpen og bred demokratisk debatt om direktivets konsekvenser og om mulighetene for å bruke veto mot tjenestedirektivet.

Nei til EU peker på at EU den 28. november skal lansere sitt helsetjenestedirektiv, som langt på vei ventes å bygge på samme lest om tjenestedirektivet.

– Vi forutsetter at regjeringa vurderer om ikke dette direktivets konsekvenser for norsk helsevesen også bør gis en tilsvarende behandling, sier Olaussen. – Vi står nå foran en omfattende samfunnsdebatt om retninga for utviklinga av det norske samfunn: Skal Norge bli en EU-kloning, eller skal kursen legges mot Soria Moria?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook