Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / "Livsfarlig"...

"Livsfarlig" å godta EU-direktiver!

Pressemelding/innlegg fra Nei til EU 20.12.2006

Regjeringa har bestemt seg for å nekte å godta de giftige brommerte flammehemmerne av typen deka-BDE. Det er flott! Det er disse miljøgiftene som lagres i levende organismer, som kan gå i morsmelka, og som i dag truer forplantningsevnen til isbjørnene i Arktis. Vedtaket er på tvers av EU-kommisjonens syn og et direktiv som ble vedtatt i 2003. Vi hadde nær sagt: Sjølsagt! På tross av all propaganda fra ja-sida i
Norge: For EU-kommisjonen er;like konkurransevilkår; overordna alt snakk om miljøhensyn.

Saken har også en annen interessant side. Norge kan fatte et sjølstendig vedtak fordi saken ikke er endelig avgjort i EU. Danmark og EU-parlamentet har nemlig reist sak for EF-domstolen. Men dersom de taper, og EU-kommisjonen vinner, vil også Norge måtte dilte etter og snu, eller bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Med andre ord: Dersom Norge sier ja til et direktiv, kan EU i ettertid endre innholdet i det samme direktivet. Da vil det være for seint å reservere seg.
Dette er prinsipielt svært viktig, og har direkte overføringsverdi til debatten om blant annet tjenestedirektivet. Dersom Norge sier ja til et slikt rammedirektiv, vil vi ikke vite hva vi har sagt ja til!
Tjenestedirektivet er så uklart, og så åpent for tolkninger, at det nettopp vil være etterfølgende domstolsbehandlinger i EU og utfyllende direktiver fra EU som vil fastsette det egentlige innholdet.

Derfor advarer Nei til EU den rød-grønne regjeringa: Bruk føre-var prinsippet, slik man nå har gjort i saken om brommerte flammehemmere. Si nei til tjenestedirektivet; for sikkerhets skyld!

Heming Olaussen
Leder, Nei til EU
90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook