Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Levende EU-debatt på N...

Levende EU-debatt på Nor-Fishing

- Det er spennende å se hvor levende EU-debatten er, og hvor sterkt neisida står i fiskerimiljøene i Norge, sier en fornøyd Heming Olaussen, leder i Nei Til EU.

Under årets NorFishing messe i Trondheim arrangerer fiskeriutvalget i Nei til EU stand. Responsen fra publikum er bra.

Nei Til EU har, i tillegg til å verve medlemmer, bidratt til å sette søkelyset på tjuvfiske i Barentshavet og Nordsjøen, samt EUs kontroll- og tollregimer i fiskenæringen.

Manglende kontroll i EU

I EU-farvann benyttes det trål med maskevidde 120 mm i fisket etter torsk og hyse. Dette fisket er i tillegg til totalkvote ment å skulle bli begrenset av antall fiskedøgn. Både maskeviddebestemmelsene og begrensningene i antall fiskedøgn omgås ved at man legger om til ”krepsefiske” hvor man benytter en maskevidde på 80 mm og har langt flere fiskedøgn tilgjengelig. At en lang rekke av disse fartøyene må kjøpe kreps for å ha tilstrekkelig høy andel kreps i lasten bekrefter at det er helt andre arter enn kreps det fiskes på.

Taper milliarder

Norsk fiskerinæring har i mange år vært klar over det betydelige svartfisket etter makrell som særlig Irland og Skottland har stått for. Det siste året representerer et lyspunkt da det ser ut til at i alle fall skotske myndigheter tar problemet på alvor. I vinter ble makrellfisket stengt i en periode på grunn av svartfiske. Nei til EU er overbevist om at avsløringene i Skottland og på Shetland bare er ”toppen av isfjellet”.

Nei til EU mener at tjuvfiske raner norske fiskere og fiskerinæringen ellers for milliarder. Omfanget av tjuvfisket er åpenbart så stort at avtaler som sikrer tilstrekkelig kontroll med ressursuttaket må forhandles fram før man starter forhandlinger om totalkvote på de fiskebestander vi deler med andre.

I tillegg til leder i Nei Til EU, Heming Olaussen, er også tidligere fylkesordfører i Finnmark, Arne Pedersen tilstede på standen.

Heming Olaussen

Tlf: 90155894

Arne Pedersen

Tlf: 97689497

www.neitileu.no/organisasjon/presse

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook