Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Leders tale til landsm...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Heming Olaussen
© NtEU

Leders tale til landsmøtet 2012

Noen av hovedpoengene i Heming Olaussens tale er:

  • Tar avstand fra fredsprisen til EU
  • Mener Norge trenger en EØS-debatt
  • Utfordrer Anniken Huitfeldt
  • Kritisk til EUs utvikling
  • Ser fram til de store jubileene i 2013 og 2014

Fredsprisen:

- Nei til EU slutter seg til «Fredsprisinitiativet – EU ingen verdig vinner» og vil arbeide aktivt for å mobilisere til en stormønstring i Oslo 9. desember, sier Heming Olaussen.

- Det er et kjempeparadoks og helt absurd at EU får fredsprisen – i 2012! Landsmøtet inviteres til å hylle Nobelkomitemedlem Ågot Valle, som har stått som en bauta mot Thorbjørn Jaglands og Geir Lundestads aktivistiske forsøk på å gi EU fredsprisen i mange år.

EØS-debatten:

- EU-motstanden er så sterk, og så varig, at vi neppe ser noen ny EU-omkamp i neste stortingsperiode  I den situasjonen må det norske samfunnet ta en debatt om hvorfor Stortingsflertallet tillater EU å ha så mye makt og innflytelse over Norge, sier Olaussen.

- Debatten går særlig i fagbevegelsen, og neste års LO-kongress blir et spennende veikryss.

Nei til EU vil søke å sette EØS og EØS-relaterte spørsmål på dagsorden inn mot stortingsvalget 2013

- Konfliktsakene med EU står i kø, innen samferdsel, innen arbeidslivet, differensiert arbeidsgiveravgift, helsedirektiv og på mange flere områder.

- Nei til EUs politikk er JA til handelsavtale – NEI til EØS. Det er et langsiktig mål. I mellomtiden støtter vi de kreftene i fagbevegelsen som ønsker å beskytte norske tariffavtaler, faglige rettigheter og arbeidsmiljøloven mot EU

Utfordrer Anniken Huitfeldt:

- Vi er glade for at regjeringa ser ut til å tøffe seg litt opp mot EU, i saker som sikkerhet off-shore, tollvern, post-veto med flere. Vi er også fornøyd med at regjeringa i Stortingsmelding 5 slår fast at noen utvidet EØS-avtale ikke er i Norges interesse. Professor Fredrik Sejersted og EU har derimot tatt til orde for noe slikt.

- Nei til EU vil utfordre arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Er hun enig med sin forgjenger i stolen i at Regjeringen ikke vil akseptere en dom i EFTA-domstolen som overstyrer Norges internasjonale forpliktelser gjennom ILO-konvensjonene?

EU-krisen:

- EU er i en omfattende krise. Tysklands kansler Angela Merkel presser på for enda mer union og dermed avgivelse av nasjonal suverenitet. Denne planen møter betydelig motstand. Hvilket EU vil vi se om noen år?

- Folk, kvinner, ungdom i EU roper ut etter arbeid, bolig, utdanning, sosial sikkerhet. De får kutt og redningsaksjoner for banker. Derfor blir det opptøyer, og derfor blir det en all-europeisk aksjons- og streikedag 14. november, sier han.

Jubileer i 2013 og 2014:

- Stemmerettsjubileet i 2013 og de to jubileene i 2014, 200 års Grunnlovsjubileum og 20 år siden nei-seieren i 1994, vil også være viktige for Nei til EU framover.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook