Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Lansering av ESA-opprop

Lansering av ESA-opprop

En rekke sentrale personer fra organisasjonsliv, fagbevegelse, miljøbevegelse, parti og kommuner presenterer med dette oppropet "Ja til demokratisk kontroll over naturressurser og viktige samfunnsområder".

Les hele oppropet

Les pressemelding

Les mer om de som har skrevet under

Den demokratiske kontrollen over naturressurser og viktige samfunnsområder er truet. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er under press. Det samme er hjemfallsretten. Retten til å drive en selvstendig norsk likestillingspolitikk i Norge skal snart til doms i EFTA-domstolen. Norske politikere er på vikende front og lar seg skritt for skritt presse av overvåkingsorganet ESA.

Oppropet fokuserer på hvordan EØS-avtalen stadig utvides til å gjelde nye områder gjennom ESAs nytolking av grunnprinsippene i avtalen. Oppropet tar ikke stilling til medlemskap i EU eller EØS. Poenget med oppropet er å kunne samle sentrale aktører på tvers av ulike standpunkt til EU og EØS, men som er enige om innholdet i oppropet.

- De tre konkrete sakene som står nevnt i oppropet er saker som vi oppfatter det er bred politisk enighet om i Norge. Samtidig er det fare for at norsk lovgivning blir endret på disse områdene, dersom man ikke klarer å skape et tilstrekkelig påtrykk fra opinionen. Derfor går vi sammen om dette oppropet, og vi oppfordrer også andre til å ta tak i de samme sakene.

Følgende personer står som underskrivere av oppropet:
Helene Bank, Steinar Bastesen, Elin Lerum Boasson, Trude Brosvik, Einar Busterud, Arne Byrkjeflot, Øystein Dahle, Jan Davidsen, Siri Gerrard, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Haga, Vegard Hole, Odd Arild Kvaløy, Gry Larsen, Turid Lilleheie, Oddny Miljeteig, Trond Nordby, Torill Olsen, Oddrun Remvik, Åge Rosnes, Henning Solhaug, Heidi Sørensen, Solvår Skogen Sæterbø, Bjarne Undheim, Arne Vinje, Asbjørn Wahl, Ivar Østberg, Per Østvold.

Personene som skriver under, gjør det som enkeltpersoner - ikke på vegne av organisasjoner/parti/kommuner.

På vegne av initiativtakerne

Sigbjørn Gjelsvik
Tlf: 23 35 45 88 / 91 16 16 75
e-post: sigbjorn.gjelsvik@neitileu.no

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook