Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kuppes grunnloven for...

Kuppes grunnloven for å forberede EU-medlemskap?

Det er oppsiktsvekkende at APs og FrPs representanter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har gått inn for å svekke mindretallsvernet i grunnloven.
– Har flerårig nei-flertall på meningsmålingene gitt ja-sida panikk slik at de nå vil prøve med juks for å få Norge inn i EU?, spør Nei til EUs leder Heming Olaussen etter at komiteen nå har avgitt innstilling.

– Spørsmålet blir: Hva vil de AP- og FrP-representanter som før valget 2005 lovte velgerne å stemme mot et slikt forslag gjøre når saken kommer til endelig behandling i Stortinget 10. januar, spør Olaussen videre.

Nei til EU gjennomførte foran stortingsvalget 2005 en omfattende undersøkelse der hver enkelt stortingskandidat ble stilt spørsmålet:
”Stortingsrepresentantene Inge Lønning og Julie Christensen fra Høyre har fremma et forslag om grunnlovsendring av paragraf 93, som skal gjøre det enklere for Stortinget å melde Norge inn i EU. Forslaget betyr at Stortinget med 2/3 flertall, etter ei rådgivende folkeavstemming, kan melde Norge inn i EU. I dag kreves det 3/4 flertall i Stortinget for suverenitetsavståing. Støtter du ei slik endring av grunnloven?”

Undersøkelsen viste at 31 av APs stortingsrepresentanter og 10 av FrP sine representanter lovte velgerne å stemme mot et slikt grunnlovsforslag.

– Dersom disse holder sine valgløfter, vil komitéflertallets innstilling bli nedstemt og grunnlovsendringa avvist. Sammen med representanter for SP, SV, V og KrF vil dette være mer enn tilstrekkelig til å få forslaget avvist, påpeker Olaussen, som i tillegg viser til at AP har programfestet at de ikke skal endre spillereglene i EU-saken.
Svarene i undersøkelsen ble presentert i Nei til EUs valgavis ”Standpunkt” som ble spredd til samtlige velgere i landet, og slik var med på å danne et grunnlag for de valg den enkelte foretok. De svar kandidatene avga er altså et løfte til og en kontrakt med velgerne.

Nei til EU krever derfor at de aktuelle stortingsrepresentantene fra AP og FrP som lovte velgerne å stemme mot dette grunnlovsforslaget, holder sitt løfte og ikke fører velgerne bak lyset. Alt annet vil være fullstendig uakseptabelt og representere et udemokratisk kupp mot velgerne. Nei til EU vil minne om at det er et soleklart flertall i det norske folk mot norsk EU-medlemskap, og at en slik grunnlovsendring vil være et ufint grep for å endre spillereglene i det viktigste spørsmålet i norsk politikk.

Nei til EU vil nøye følge hver enkelt representants stemmegivning i denne saka, og vil sørge for at velgerne får klar beskjed om hvem som holdt – og hvem som brøt – sine løfter, avslutter nei-leder Heming Olaussen, og viser til den oversikten Nei til EU nå framlegger over hvem som lovte å stemme mot.

***For kommentarer:
Heming Olaussen, leder Nei til EU - telefon: 90155894.

VEDLEGG: Oversikt over AP- og FrP-representanter som foran valget 2005 lovte sine velgere å stemme mot forslaget om å endre grunnlovens §93
Arbeiderpartirepresentanter:
Inger Løite Aust-Agder
Sigrun Eng Buskerud
Lise Christophersen Buskerud
Eva M. Nilsen Finnmark
Anette Trettebergstuen Hedmark
Eirin Faldet Hedmark
Torny Pedersen Nordland
Anna-Kristin Ljunggren Nordland
Gerd Janne Kristoffersen Nord-Trøndelag
Arild Grande Nord-Trøndelag
Torstein Rudihagen Oppland
Berit Brørby Oppland
Tore Hagebakken Oppland
Espen Johnsen Oppland
Marit Nybakk Oslo
Marianne Marthinsen Oslo
Truls Wickholm Oslo
Tore Nordtun Rogaland
Eirin Sund Rogaland
Torfinn Opheim Rogaland
Reidar Sandal Sogn og Fjordane
Ingrid Heggø Sogn og Fjordane
Gunn Karin Gjul Sør-Trøndelag
Jorodd Asphjell Sør-Trøndelag
Eva Kristin Hansen Sør-Trøndelag
Sigvald Oppebøen-Hansen Telemark
Bendiks H. Arnesen Troms
Tove Karoline Knudsen Troms
Rolf Terje Klungeland Vest-Agder
Sonja Mandt Bartholdsen Vestfold
Signe Øye Østfold

Frps representanter:
Morten Høglund Akershus
Hans Frode Asmyhr Akershus
Robert Eriksson Nord-Trøndelag
Øyvind Vaksdal Rogaland
Åge Starheim Sogn og Fjordane
Per Sandberg Sør-Trøndelag
Tord Lien Sør-Trøndelag
Per-Willy Amundsen Troms
Ulf Lerstein Østfold
Jon Jæger Gåsvatn Østfold

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook